ÀREA LEGAL I NORMATIVES EMPRESES

TRANSPARÈNCIA, ACCÉS I BON GOVERN

La implantació d'una cultura de transparència comporta la modernització de l'administració de les entitats amb implicació pública, la reducció de càrregues burocràtiques (reenginyeria de processos) i l'ús de mitjans electrònics per facilitar la participació, interoperabilitat, reutilització de la informació i accés a la documentació.

ASSERTIS ofereix la seva experiència per aportar un valor afegit en la creació dels procediments, el Manual de Comunicació de la Transparència (amb indicadors, responsables i control documental) i el disseny i contingut del seu portal de transparència; en compliment de les normes vigents.

  • Ley 19/2013 (BOE) Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Llei 19/2014 (DOGC) Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.