ÀREA LEGAL I NORMATIVES EMPRESES

SIGC - LOPDGDD

Assertis ha creat una nova línia de servei per a facilitar la gestió i actualització dels sistemes implantats als seus clients. Es tracta de complir requisits i disposar d’una eina de gestió fàcil, fiable, econòmica i eficient.

Aquest servei, basat en que els nostres clients disposin d’un espai personalitzat i privat a la nostra EXTRANET (sobre plataforma Microsoft Office 365), en la que es pugui interaccionar entre client i ASSERTIS i gestionar en remot (i amb alguna sessió presencial puntual al cap de l’any), el sistema de gestió de seguretat de les dades (RGPD-LOPDGDD – Reglament General de Protecció de Dades (EU) i la Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Llei 3/2018).

El SIGC-LOPDGDD es modular en els seus serveis disponibles y flexible en la seva planificació, depenent del client (consulteu la fitxa descriptiva). Igualment en les seves quotes (anual, semestral o trimestral).

Per contractar el servei o demanar-ne informació només cal que empleneu el següent formulari.

 

 

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.