CONSULTORIA INTEGRAL D'EMPRESES

SERVEIS DE QUALITAT

ASSERTIS

SERVEIS A LES EMPRESES

ASSERTIS és una organització amb vocació de servei integral a les organitzacions, que compta amb un grup de professionals experimentats en diverses àrees. Els seus esforços, en conjunció amb aquestes organitzacions, sempre sota una Direcció de Projecte, aconsegueixen que el treball que es desenvolupa respongui fidelment als requisits i necessitats del client. Una gran part de les propostes tècniques de col·laboració definides són susceptibles, desprès de la seva execució, d'un manteniment permanent, mitjançant un contracte de Gestió Compartida o Atenció Continuada amb ASSERTIS.

Els professionals d'ASSERTIS desenvolupen les seves tasques tenint sempre present que una adequada gestió pot ajudar a millorar molts aspectes interns de les organitzacions. La fidelitat dels clients i el seu contacte personal amb la Direcció, professionals i col·laboradors d'ASSERTIS són el nostre major actiu i la nostra eina operativa estratègica. És el que ens permet seguir gaudint de l'acceptació i reconeixement en el mercat de la consultoria.

Ens avalen més de 500 organitzacions, en les quals hem intervingut directament o indirectament, i amb un alt nivell de fidelització, atès que hi estem treballant dia a dia en projectes diversos.

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.