CONSULTORIA INTEGRAL D'EMPRESES

SERVEIS DE QUALITAT

ASSERTIS

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ

Com evidencia del compromís de la Organització i de la Direcció en l’establiment i manteniment d’un Sistema de Gestió, s’ha elaborat i establer aquesta Política de la Organització, amb la finalitat de marcar un punt de referència per gestionar-nos i per a ser la base del Sistema de Gestió i el marc d’establiment pels objectius de millora.

ASSERTIS S.L. es compromet, amb el recolzament proactiu de la seva Direcció, a la implementació, manteniment i millora del Sistema de Gestió basat en una gestió i oferiment de productes i serveis que satisfacin els requisits del client i altres parts interessades, tenint en compte el desplegament en un ambient de treball intern adequat.

Aquest Sistema de Gestió engloba els serveis i productes de Gestió d’Organització interna i Implantació de Sistemes de Gestió, Implantació i Adequació de Compliment Legal i serveis d’Activitats Formatives realitzats tant a les instal·lacions pròpies del seus clients, com a la seu de Barcelona. .

Aquesta Política del Sistema de Gestió és i ha de ser seguida i mantinguda amb el compromís de tota la Organització des del lideratge de la Direcció fins la conscienciació i motivació de tot l’equip humà implicat, assumint les responsabilitat, valors i objectius recollits a la mateixa.

Tenint en compte que el propòsit de la organització es oferir serveis i productes integrals de gestió interna d’organitzacions, de compliment legal i activitats de formació, a organitzacions, tant empreses privades com  a l’Administració Pública, mitjançant un tracte directe i un enfocament personalitzat i adequat a cada necessitat del client amb un alt valor afegit i un evidenciable retorn de la seva inversió. ASSERTIS S.L. orienta la seva aplicació del Sistema de Gestió a:

  • L’aportació adequada de recursos per determinar, comprendre i complir fidelment els compromisos i requisits adquirits amb totes les parts interessades i amb el Sistema de Gestió.
  • Promoure la Millora Continua en tots els processos del Sistema de Gestió, productes, serveis i capacitació del personal.
  • Fomentar una gestió per processos orientada al anàlisis dels riscos i les oportunitats per tal de donar el millor servei i producte als clients i altres parts interessades.
  • Comunicar i promoure la presa de consciencia d’una gestió interna eficaç i de conformitat amb els requisits dels productes i serveis i del Sistema de Gestió.
  • Comprometre’s en el creixement de les persones, dirigint i donant suport als treballadors i proveïdors externs amb el fi de que puguin contribuir en l’eficàcia del Sistema de Gestió.
  • Mantenir un enfocament  en l’augment de la Satisfacció del Client.
  • Crear un entorn de treball per a tots els treballadors que fomenti un compromís amb la Qualitat, el Treball en Equip i la Confiança i Respecte mutus.
  • A no produir productes ni prestar serveis que incompleixin la legalitat vigent.
  • Enfocant la seva direcció estratègica cap a la eficàcia i la eficiència en els serveis oferts, una ampliació d’oferta de serveis i una consolidació de l’empresa, mitjançant la definició i seguiment dels objectius de millora.

I amb la finalitat de que aquesta Política de la Organització sigui un pilar clau dintre del Sistema de Gestió, s’ha establert un mètode de revisió, manteniment, actualització i millora de la mateixa, així com la definició i creació de varis canals de comunicació per poder fer-la pública a totes les parts interessades.

 

 

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.