CONSULTORIA INTEGRAL D'EMPRESES

SERVEIS DE QUALITAT

ASSERTIS

ORIENTADA A PIMES I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ASSERTIS s'especialitza en Pimes, tant de sectors industrials com de sectors de serveis, així com en l'assessorament a l'Administració Pública.

Pel que fa a les Pimes, coneix les problemàtiques referents a les situacions del mercat  i entén que la implantació de Sistemes de Gestió, la definició de les estratègies i la participació dels equips humans, constitueixen l’eina de millora clau dins de les organitzacions. Aquesta eina de millora resulta important tant per potenciar les diferents funcions o tasques que s'hi desenvolupen, com també per conscienciar sobre els avantatges que representa una certificació o la clara orientació de futur que comporta una estratègia planificada.

Pel que fa a l'Administració Pública, independentment de la validesa dels trets esmentats anteriorment, la nostra aportació metodològica es concreta en la focalització cap a la millora del servei, la gestió documental dels arxius, el compliment dels compromisos amb els ciutadans i altres elements de millora específics pensats per a aquest àmbit públic.

 

 

 

 

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.