ÀREA LEGAL I NORMATIVES EMPRESES

NORMES PER SECTORS

A continuació s'ofereix un llistat de normes amb les que ASSERTIS té experiència i que pot oferir als seus clients.

Si busca alguna normativa que no apareix demani'ns informació sense compromís.

Qualitat

Sistema de qualitat internacional

ISO 9001

EFQM

ISO 19011

Model europeu d’Excel·lència Empresarial

Auditoria de sistemes de gestió

Medi ambient, sostenibilitat i seguretat

Sistemes de gestió mediambientals

ISO 14001

ISO 14006

EMAS

Eco-disseny

Sistema europeu d’eco auditoria i eco gestió

Sistema de gestió energètica

ISO 50001

SQAS

Safety and Quality Assessment System

ISCC

2BSVS


Sistema certificació biomassa i bioenergía sostenible

Seguretat i prevenció de riscos

Sistemes de gestió de seguretat i salut

ISO45001

ISO 22320

UNE EN 1176-1

Requisits de resposta davant emergències

Inspecció, avaluació i certificació dels parcs infantils

Gestió documental i informació

Gestió de la documentació

ISO 15489

Sèrie ISO 30300

Sistemes de gestió pels documents

Responsabilitat social

Triple balanç econòmic, ambiental i social

Memòries de sostenibilitat

ISO 26001

Sistemes de gestió de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Salut i inspecció

Model de bones pràctiques en la fabricació de cosmètics

ISO 22176

Acreditacions laboratoris, entitats d’inspecció i certificació de persones

ISO 17025/ 17020/ 17024

Indústria alimentària

Model de gestió de la qualitat agroalimentària

BRC

IFS

Model de gestió segons International Food Standard

Sistemes de gestió de la inoqüitat dels aliments

ISO 22000

FSSC 22000

 Esquema per assegurar inoqüitat

Anàlisi de perill i punts crítics de control

APPCC

CE 178/2002

Traçabilitat agroalimentària

Transport/ automoció

Gestió de la qualitat en el sector de l’automòbil

TS 16949

Protecció de dades i internet

LOPDGDD 3/2018

UE 2016/679

Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Reglament europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

LSSICE 34/2002

Llei de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic

 


Pre-requisits alimentaris

Organització i millora

Prepara el futur des d’una perspectiva present

Plans estratègics

BSC/ QCI

OEA

Balanced Scored Card/ Quadre de Comandament integral

Operador Econòmic Autoritzat

Responsabilitat Social Empresarial (implantacions i consultoria)

RSE

Eines de millora

5S, 6Sigma, APQP, PPAP, anàlisi de costos, AMFEs, CORE-TOOLS

Reenginyeria de processos

 

Acció per la detecció i eliminació de malbarataments en gestió i/o en producció / serveis

Lean Management

Lean Manufacturing

Gestió empresarial

Treball de recolzament temporal a equips directius

Co-gerències

Gestió documental

Assessorament en tot el cicle de vida dels documents, independentment del seu suport

Food Fraud Preventions

Prevenció del frau alimentari

Food defense

Defensa de productes alimentaris

ISO 27001

Sistemes de seguretat de la informació

Sistemes de gestió de la qualitat per a productes sanitaris

ISO 13485

Llei 19/2014

Transparència, accés a la informació i bon govern

Administració pública

Catàleg de tràmits externs i carta de serveis

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.