CONSULTORIA INTEGRAL D'EMPRESES

SERVEIS DE QUALITAT

ASSERTIS

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ

Oferir als nostres clients, mitjançant un tracte directe, serveis i productes amb un alt valor afegit i un evidenciable retorn de la seva inversió.

 

VISIÓ

La innovació, capacitació i creativitat creixents farà d'ASSERTIS un col·laborador de referència pels nostres clients, amb una cartera fidelitzada i, mitjançant aliances estratègiques amb altres entitats, generadores de creixement, posicionament i consolidació en el mercat.

 

VALORS

  • Ètica professional.
  • Confiança i credibilitat.
  • Factor humà compenetrat / empatia.
  • Treball en equip.
  • Vocació de servei.
  • Capacitat de treball.
  • Capacitat d'aportar idees innovadores.
  • Flexibilitat i agilitat d'adaptació.
  • Inquietud per l'aprenentatge.
  • Compromís.

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.