ÀREA DE FORMACIÓ

FORMACIÓ PERSONALITZADA

L'àmbit formatiu, amb accions formatives personalitzades, permet a totes aquelles organitzacions que ho requereixin elaborar un curs de formació especialitzat que cobreixi les seves necessitats. Per una banda ASSERTIS, S.L. pot donar cursos centrats en els diferents referents estàndards de sistemes de gestió internacionals, normativa europea i altres legislacions particulars del seu sector, que cada empresa sol·liciti, a més d'ensenyar com s'ha de procedir per realitzar una bona gestió de la traçabilitat i la millora continua, sempre centrant els exemples i explicacions en el sector al qual cada organització pertanyi.

ASSERTIS imparteix cursos per a diverses organitzacions, com per exemple Cambra de Comerç de Sabadell, Cambra de Comerç de Manresa, la FEPG i la Diputació de Barcelona.

 

 

 

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.