CONSULTORIA INTEGRAL D'EMPRESES

SERVEIS DE QUALITAT

ASSERTIS

CERTIFICATS

ASSERTIS disposa de certificació del seu sistema de qualitat des de l’any 2005. Aquesta certificació demostra l’esforç constant i creixent de la nostra organització per a oferir els millors serveis de qualitat als clients i la gestió més eficient dels processos interns.

Bureau Veritas Certification ha auditat des del principi el nostre sistema de gestió de la qualitat, trobant-la conforme amb les exigències de la norma internacional ISO 9001.

 

CERTIFICAT ISO 9001 (Català)

CERTIFICAT ISO 9001 (Castellà)

CERTIFICAT ISO 9001 (Anglès)

 

 

 

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.