ÀREA DE GESTIÓ

La bona gestió d'una empresa permet un desenvolupament sostenible i un posicionament protagonista en el seu sector

  • Estar a l'avantguarda dels diferents sistemes de gestió.
  • La qualitat, que és una condició quasi obligatòria per mantenir-se en un mercat altament competitiu.
  • Estar a l'avantguarda dels diferents sistemes de gestió.
  • La protecció del medi ambient i la conservació dels recursos naturals són elements que ens diferencien respecte de la competència.
  • L'assegurament i la millora de les condicions de treball, així com la reducció dels accidents laborals són aspectes claus.
  • Garantir amb eficàcia i eficiència la qualitat del producte, el comportament mediambiental i les condicions de treball.

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.