ÀREA D'ESTRATÈGIA

ASSERTIS, S.L. posa a la vostra atenció tot el seu bagatge de coneixement, tots els seus recursos humans compatibles amb la capacitat formadora i el compromís de donar-vos el millor i més acurat dels serveis, en línia amb els nostres valors per accentuar:

 • El principal actiu de les organitzacions,
 • La qualificació de l'Estratègia,
 • L'impuls de la recercar fins a la seva implicació,
 • La seva creativitat,
 • I finalment la seva participació.

 

Amb la seva experiència ASSERTIS pot oferir un assessorament professional i amb garanties per reduir les càrregues burocràtiques i simplificar i optimitzar els seus procediments.

A més pot aportar mesures objectives i necessàries per arribar a gestionar la seva empresa de manera més eficient i satisfactòria, atenent a criteris de viabilitat econòmica i de qualitat; sempre personalitzada a les seves necessitats reals.

 • Lean Management
 • Lean Manufacturing
 • Dinàmica de grup i gestió d'equips de treball
 • Co-gerències
 • Gestió documentals
 • Àrea de formació

 

Àrea de Gestió

SERVEIS

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.