Durant el mes de novembre s’han realitzat cursos d’ISO 9001, ISO 14001 i Legislació ambiental

Durant el mes de novembre hem realitzat tres activitats formatives a les nostres instal·lacions de l’Avinguda Príncep d’Astúries 63-65, conjuntament amb el nostre partner DEPLAN, S.L. amb molt bona acollida (ISO 9001 / ISO 14001 i Legislació ambiental).


Els cursos han pogut gaudir de bonificacions a través de la Fundació Tripartita. Cal recordar que cada any hi ha una borsa de diners propietat de cada organització, fruit de les cotitzacions per formació de l’any anterior, a la que hi ha dret a emprar en formació. Si no se’n fa ús, es perd.

Categories: Formació