SERVEIS

Àrea de Gestió

Àrea Legal i Normatives

Àrea d'Estratègia

Àrea de Formació

Àrea de Partneriat

Una bona gestió a l’organització permet un desenvolupament sostenible i un posicionament protagonista en el seu sector. Visiti tot el que li podem oferir.

L'àrea Legal és el recolzament per a donar resposta i solucions als dubtes de caràcter legal. Consulti les normes que afecten a cada sector i els requisits sobre la protecció de dades, la transparència i el bon govern.

L'Estratègia parteix de l’anàlisi de la seva realitat organitzativa i desplega el pla d'acció dintre de la pròpia organització per aconseguir les seves metes i objectius. Atreveixi’s a fer reenginyeria dels seus processos i millori la seva organització.

Les accions formatives són una peça clau per garantir la cohesió i l’habilitat d'equips directius i la seva eficiència en la gestió. Demani’ns la formació especialitzada en estàndards internacionals o de gestió de la traçabilitat i la millora continua que necessiti.

Comptem amb partners de confiança perquè puguem oferir-vos els seus serveis, sempre amb la garantia de qualitat, valor afegit i proximitat a les persones i a les necessitats de les organitzacions.

NOTICIES I NOVETATS

Descobreixi més serveis que podem oferir-li, quines són les formacions programades, les novetats legals que poden afectar-li i molt més.

CONTACTE

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

En compliment d’allò establert al RGPD 2016/679 i la seva transposició a la legislació espanyola (LOPDGDD 3/2018), l'informem que mitjançant la complementació del present formulari, les dades que ens facilita quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d'Assertis, S.L. per poder atendre la seva sol·licitud, així com per informar-li sobre ofertes i promocions relacionades amb els nostres serveis. A més, l'informem de la possibilitat d'exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se a assertis@assertis.es o a Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a - 08012 Barcelona. Per a més informació, vegeu www.assertis.es

Assertis, S.L.

Avinguda de la Riera de Cassoles 63 - 65, 5è 2a

08012 Barcelona

Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388.