Inici Empresa Serveis Normes per sectors Assertis - CS Enllaços On estem Contacte
 Novetats  
 
18/12/2018
Nova llei 3/2018: Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
Assertis ofereix un nou i complert servei de revisió i actualització del vostre sistema de protecció de dades

S'acaba d'aprovar la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que segueix la línia del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) europeu, que va entrar en aplicació el passat mes de maig.

Així doncs, la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals adapta al dret espanyol el model establert per la normativa europea però també introdueix novetats.

Entre d'altres, s'insisteix en facilitar que els ciutadans puguin exercir els seus drets i exigir que els mitjans per fer-ho siguin fàcilment accessibles. Igualment, d’acord amb el compromís responsable de les organitzacions, estableix els criteris per disposar del registre de tractament de dades, dels contractes entre les parts i de l’anàlisi de riscos de tractament de dades. També es regula de quina manera s'ha d'informar a les persones, en relació al tractament de les seves dades, i es concreta com s'ha de presentar en l'àmbit d'internet.

Des d’ASSERTIS, S.L. us oferim a partir de primers del 2019, un nou i complert servei de revisió i actualització del vostre sistema per estar al dia en matèria de protecció de dades, complint amb la legislació espanyola i europea. Us oferim:

 • Fase 1. Avaluació/diagnosi de la situació actual.
 • Fase 2. Planificació d'accions per a l'adequació.
 • Fase 3. Aplicació de les accions i actualització documental.
 • Fase 4. Verificació de compliment final i elaboració de l'informe corresponent.
 • Fase 5. Manteniment continuat del Sistema de Seguretat de dades personals
llegir en una pàgina nova
 
29/03/2018
De la OHSAS 18001 cap a la ISO 45001
Preparats per a fer un pas més cap a la Seguretat i Salut Laboral ?

El 12 de març es va publicar la nova ISO 45001. Aquesta norma pretén ser la renovació de la OHSAS adequant-la a l’Estructura d’Alt Nivell adquirida per les normes actuals de Sistemes de Gestió i aprofitar per enfocar-la a una millora en la prevenció d’accidents laborals, participació dels treballadors i parts interessades externes.

Si vol conèixer els nous requisits, què cal fer per posar-se al dia i què li oferim des d'ASSERTIS, S.L. descarreguis el PDF adjunt.

llegir en una pàgina nova
 
16/11/2016
ASSERTIS US ACOMPANYA A UNA TRANSICIÓ DE LES NORMES ISO DE FORMA PRÀCTICA I SENZILLA
Poseu-vos en mans professionals i adapteu-vos a les noves normes ISO de manera àgil, senzilla i eficaç

ASSERTIS, seguint la seva vocació d’oferir un servei i un producte de qualitat als seus clients, amb aportació de valor afegit, ha desenvolupat un Sistema de Gestió de la Qualitat i de Medi Ambient molt àgil, senzill i eficaç, enfocat sobretot a aquelles pimes certificades que, durant aquest any i el que ve, han de fer la transició a la nova versió de les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Aprofitant la possibilitat del requisit de les noves versions sobre  que ja no es necessari tenir procediments documentats, i que en la majoria d’empreses petites els mètodes de gestió son molt planers, hem creat una estructura del Sistema de Gestió molt senzilla, sobretot en documentació que, lògicament, també agilitza molt el control documental, la informació als treballadors sobre els mètodes a seguir i la metodologia operativa a seguir, que finalment  és la que repercutirà en el dia a dia de l’organització.

Això no vol dir que realment deixaran d’existir els procediments, ja que aquesta decisió vindrà donada per la pròpia necessitat de l’organització si així es determina en l’activació de mesures preventives per a fer front als riscos identificats.  Però en aquells casos en que l’avaluació mostri uns riscos baixos o lleus, es pot determinar mètodes molt senzill d’execució per tal de simplificar la gestió diària i fer-la més eficient.

Si voleu tenir més informació sobre aquest servei de millora del sistema de gestió actual, complint amb els nous requisits de les versions del 2015 de les ISO 9001 i ISO 14001, no dubteu a contactar amb nosaltres, mitjançant telèfon (934153530 / 607147341) o enviant-nos un correu electrònic  (assertis@assertis.es) i estarem a la vostra disposició per explicar-vos amb més detall els aspectes d’aquesta proposta de transició.

Us adjuntem un esquema bàsic del model:

Actualitzacio_ISO_9001_14001

llegir en una pàgina nova
 
20/10/2016
ASSERTIS segueix treballant amb la Diputació de Barcelona
Continua amb els Serveis Socials bàsics de 2 ajuntaments i incorpora l'Ajuntament de Ripollet

Hem encetat amb la Diputació de Barcelona (Àrea d’Atenció a les persones) la continuïtat de projectes ja oberts amb els Serveis Socials bàsics (SSB) de dos ajuntaments i  ens han atorgat a ASSERTIS el projecte de recolzament cap a la Gestió per processos dels SSB de l’Ajuntament de Ripollet. Els tres projectes avancen progressiva i simultàniament.


Logo_DIBA_Area_persones

llegir en una pàgina nova
 
30/09/2016
ASSERTIS obté novament el certificat de qualitat ISO 9001:2008

Un any més, ASSERTIS ha revalidat la seva aposta per la Qualitat i ha superat sense desviacions l’auditoria ISO 9001:2008 externa realitzada per part de Bureau Veritas. 

Logo_bureau_veritas

llegir en una pàgina nova
 
23/06/2016
OHSAS 18001 evoluciona cap a la ISO 45001
La nova versió de la OHSAS 18001 es preveu per inicis del 2017

 

Per fi ja tenim una data de sortida per la última de les tres normes que configuren un Sistema de Gestió Integrat. Conjuntament la ISO 9001 i la 14001 varen oferir la seva nova versió al setembre passat del 2015, i finalment la sortida de la nova versió de la OHSAS 18001 es preveu per inicis del 2017. Aquest cop amb format ISO, com a ISO 45001.

Durant el 2016 ja s’han pogut revisar els esborranys de la nova ISO 45001 (febrer 2016), la qual persegueix els mateixos objectius que el referencial OSHAS 18001: prevenir els riscos laborals i aquells relacionats amb la salut en les organitzacions tenint en compte un sistema de gestió basat en la millora continua.

Seguint el camí de les seves predecessores, la nova versió, donarà més força al context de la organització i reforçarà el paper de la direcció com a líder del Sistema de Gestió de PRL, així com l’enfoc basat en l’anàlisis dels riscos. També seguirà, i no podia ser d’altre manera, l’estructura normativa aplicada i comuna a les normatives de gestió, per tal de facilitar l’alineació i compatibilitat entre elles a l’hora d’implantar un Sistema de Gestió Integrat.

Ara ja només queda que el comitè ISO es reuneixi aquest mes de juny i revisi les aportacions, votacions, opinions recavades en aquests mesos des de l’esborrany publicat i presenti els terminis de les noves etapes, entre elles la de la publicació final oficial.

 

llegir en una pàgina nova
 
27/05/2016
Nou reglament europeu de Protecció de Dades

La UE ha editat i ja ha entrat en vigor el proppassat dia 25 de maig de 2016, el  Reglament General de Protecció de Dades, d’aplicació per a tots els responsables i encarregats de tractament de dades dels estats membres, tant públics i privats.

Es tracta del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Tot i que el termini adoptat per part de la Comunitat Europea per a l’aplicació complerta no és d’obligatorietat fins transcorreguts 2 anys (es a dir, el 25 de maig del 2018), no deixa de ser important començar a preparar-se per a l’adaptació a l’esmentat compliment.

Un dels aspectes essencials es que el Reglament es basa en la prevenció per part de les organitzacions que tracten dades. Un aspecte que es coneix com a “responsabilitat activa”.

El Reglament, amb una voluntat preventiva enlloc de correctiva, disposa una bateria de mesures que, entre d’altres son:

v  Protecció de dades des del disseny

v  Protecció de dades per defecte

v  Mesures de seguretat

v  Manteniment d’un registre de tractaments

v  Realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades

v  Nomenament d’un delegat de protecció de dades

v  Notificació de violacions de la seguretat de les dades

v  Promoció de codis de conducta i esquemes de certificació.

Conceptes com Finestreta única, dret a l’oblit, consentiment explícit,..... i altres, ens hauran de començar a sonar familiars.

ASSERTIS, S.L. es posa a disposició de tots els seus clients actuals i futurs, per tal de treballar conjuntament en la progressiva adaptació de les seves estructures de seguretat de dades als requeriments de la nova reglamentació europea.

Per a qualsevol dubte o per ampliar aquesta informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. 

llegir en una pàgina nova
 
22/03/2016
Nou servei d’identificació dels aspectes ambientals i avaluació del seu impacte
La base d’un bon Sistema de Gestió Ambiental

Totes les normatives sobre Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001: 2015, EMAS II i EMAS III, etc ...) estableixen que la base del Sistema de Gestió Ambiental és una identificació dels aspectes ambientals generats per l'organització i l'avaluació del seu impacte.

Però, com començar ?, Com estar segur d'haver identificat tots els aspectes i realitzat una correcta avaluació? O molt més important per a un Sistema de Gestió eficaç, Com realitzar aquesta identificació i avaluació de manera que aporti uns resultats clars, concrets i àgils de gestionar?

LA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS I ELS SEUS IMPACTES.

Cal tenir en compte que l'operativa d'un Sistema de Gestió Ambiental es basa en grans blocs d'actuació:

-       Control operacional dels aspectes

-       Control i actuació per fer front les situacions d'emergència

-       Identificació i compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits

-       Seguiment i mesurament dels aspectes

 Tots ells es basen en una identificació d'aspectes i en l'avaluació dels impactes dels mateixos. Per això és molt important una correcta identificació i avaluació, ja que segons aquests resultats s'hauran d'implantar Controls operacionals específics, derivarà l'aplicabilitat o no de requisits legals.

 SERVEI D'IDENTIFICACIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS I L'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE.

 ASSERTIS, SL ofereix un nou servei personalitzat per a la correcta identificació dels aspectes ambientals derivats d'un abast determinat per l'organització, així com l'avaluació dels impactes i la proposta d'accions per atenuar.

 

DIAGNOSI INICIAL D'ASPECTES AMBIENTALS 

ASSERTIS, SL realitza una diagnosi inicial "in situ" a les instal·lacions determinades dins de l'abast de la Identificació. Recopilant tota la informació pertinent i identificant els aspectes ambientals generats per l'organització. Es realitza mitjançant una visita personalitzada i entrevistes amb els diferents departaments implicats.

AVALUACIÓ DELS IMPACTES 

ASSERTIS, SL realitza una avaluació dels impactes ambientals generats pels aspectes identificats, tenint en compte diversos paràmetres predefinits, incloent Gravetat, Magnitud i l'efecte produït per les accions que actualment està realitzant l'organització per a la reducció i / o control d'aquest impacte.

PROPOSTA D'ACCIONS ATENUANTS

Finalment, i aprofitant l'experiència de ASSERTIS, SL, es proposa un seguit d'accions enfocades a l'eliminació, reducció, atenuació, control i / o manteniment dels impactes i aspectes ambientals

 

 QUINS AVANTATGES APORTA AQUESTA IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ EXTERNALITZADA?

 •  BASE FORTA PER A UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL (ISO 14001 - EMAS) 

Una identificació exhaustiva i correcta dels aspectes ambientals permet establir unes bases completes, veraces i robustes

 •  OPTIMITZACIÓ DEL TEMPS I REDUCCIÓ DE COSTOS INTERNS

La diagnosi inicial realitzada in situ en un temps mitjà d'entre mig dia i dos dies depenent de l'organització i el seu abast, el que permet optimitzar el temps del personal intern i dels recursos disponibles

 •    PROFESSIONALITAT

La professionalitat tècnica de l'equip humà de ASSERTIS, SL, experts en gestió ambiental

 •   EXPERIÈNCIA

ASSERTIS, SL compta amb més de 15 anys realitzant diagnosis ambientals i implantant sistemes de gestió ambiental a través del seu equip tècnic

 •    SEGURETAT

Aportació de confiança i qualitat en els treballs. Compromisos i garanties responsables

 •  RESULTATS CONCRETS I GESTIONABLES

Els resultats finals d'aquesta identificació d'aspectes i avaluació d'impactes s'ofereixen d'una manera concreta i específic. Fàcil d'entendre i sobretot de fàcil gestió per part dels responsables interns. La documentació inclou un informe global amb els criteris de cada identificació i avaluació, així com eines ofimàtiques per a la posterior gestió.

 • MÉTODE PROVAT PER A CERTIFICACIONS

El mètode usat per a la identificació i avaluació dels aspectes i els seus impactes ha estat sotmès a múltiples auditories externes de certificació de ISO 14001 i EMAS, amb èxit evidenciat

 •   PROPOSTES

Incloses en l'informe final un seguit de propostes per a la implantació de controls operacionals, Seguiments i mesuraments, Accions de millora, etc 

 •  POSSIBILITAT DE SUPORT

ASSERTIS, SL ofereix la possibilitat de seguir amb serveis de suport i consultoria per a la creació, implantació i manteniment de Sistemes de Gestió Ambiental, així com assessoria sobre Sistemes de Gestió interns, Integració de Sistemes, etc.

llegir en una pàgina nova
 
22/03/2016
Assertis felicita al seu client, GUILERA S.A.


GUILERA S.A. és una organització del sector de l’electrònica industrial i de l’automoció, dedicada al Disseny i desenvolupament de sistemes i solucions de control i regulació, fonamentalment però no exclusivament, de la motocicleta, vehicles industrials i vehicles agrícoles.

L’empresa GUILERA S.A. és capdavantera a l’estat espanyol en diversos segments com:

1.- Dues rodes : Fabricants de motocicletes, scooters i derivats.

2.- Camions :  Sensors de direcció assistida, Centrals de Intermitència polivalents, Temporitzadors, Unitats de  Control Electròniques (ECU), Convertidors CC/CC, etc.

3.- Maquinaria Agrícola i Tractors.

4.- Maquinaria Obres Públiques, Retroexcavadores, Carretilles elèctriques i altres-

5.- Automòbils via Tier 1: Productes lliurats a primeres marques mundials com HELLA, BOSCH, WÜRTH, etc.

6.- Altres:  Helicòpters: Sincronitzadors per a motors neteja parabrises (EUROCOPTER), Trens:  De Dietrich, Pendolino, etc.

Es una empresa centrada permanentment en el disseny i comercialització de nous productes (R+D+i), com a estratègia de creixement i consolidació dels seus nínxols de mercat i, entre d’altres factors, es fonamental el fet que mantingui des de fa molts anys les Certificacions de les normes ISO 9001 (Qualitat), ISO 14001 (medi ambient) i ISO TS 16949 (Automoció) mitjançant un Sistema de gestió Integrat (SIG).

La seva evolució innovadora de futur, amb constant evolució, i focalitzada bàsicament en els mercats internacionals,  comporta pel 2016 i entre altres novetats:

1.- Nous temporitzadors microprocessats per neteja- parabrises per integrar als motors fabricats pels seus clients.

2.- Nous Controladors electrònics de motors per motocicletes elèctriques

3.- Noves Centrals d’Intermitència compatibles amb làmpades de filament i leds

GUILERA S.A. és membre del Clúster de la Moto (de la que en son membres de la Junta Directiva), i entre d’altres aspectes, això ha possibilitat un conjunt de sinergies i aliances estratègiques que reforcen en un model WIN-WIN la posició de la pròpia empresa i altres parts interessades.  A la seva vegada  es vocal de AENOR des de la seva fundació pel que fa als Comitès Tècnics de electricitat i electrónica en vehicles, tant de combustió com elèctrics.

Des d’ASSERTIS S.L., com a empresa proveïdors de servies de consultoria i auditoria de sistemes per a GUILERA S.A. volem saludar-los i felicitar-los per la seva empenta i la seva capacitat per a mantenir i millorar progressivament els seus processos i els seus productes que els posicionen i consoliden en el mercat internacional. I ens plau també poder seguir comptant amb la seva confiança en ASSERTIS i que ens permetin  contribuir a afegir valor en la planificació, avaluació i acompanyament en el seu camí. Us invitem a visitar-los a www.guilera.com

llegir en una pàgina nova
 
22/12/2015
Assertis felicita el seu client, la Fundació Prodis

Des d’ASSERTIS S.L., volem donar l’enhorabona a PRODIS una de les nostres empreses client, per haver demostrat una vegada més, a través de l’auditoria externalitzada del seu Sistema de Gestió de Qualitat, la seva capacitat per a mantenir i millorar progressivament els seus processos d’atenció a les persones i de serveis a tercers en diverses activitats.

PRODIS és un referent reconegut a Terrassa pel seu continuat treball des de fa més de 55 anys amb persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental, la seva inclusió i la seva millora de totes les dimensions de la qualitat de vida.

El seu Centre Especial de Treball abasta activitats de Brigades (senyalització viària horitzontal i vertical, neteja... ) Industrial (bugaderia, injecció clavilles, terminals de mitja i baixa tensió...),  Manufactures, Serveis (consergeries, gestió de deixalleries...) podent oferir així un ampli ventall de possibilitats que s’adaptin a les capacitats de cada treballador, sense perdre els nivells de qualitat òptims per atendre adequadament a cada client.

A la vegada, en el seu àmbit de Centre Ocupacional, el desplegament d’atenció a les persones va des de les activitats d’ajustament social i personal i l’ocupació terapèutica, fins les Llars Residències, els pisos amb suport, les activitats d’oci i lleure, vacances d’estiu... tot traçant itineraris excepcionals i individualitzats, adaptant-se a cada problemàtica de forma personalitzada.

Totes aquestes activitats estan recollides en processos de gestió, en protocols d’actuació i amb documentació de suport que, amb la contribució, complicitat i compromís de tot el seu equip humà, comporta una aposta cap a l’eficiència global de l’entitat.

Una vegada més doncs, PRODIS ha demostrat la seva capacitat de compliment de requeriments i d’assegurament de millora continua dels seus processos, dels seus recursos i de la implicació de tot el seu equip humà. L’enhorabona !!.

Els seus reptes segueixen essent treballar, créixer i consolidar una institució que sigui reconeguda pel seu bon govern. Us invitem a visitar-los a www.prodis.cat

Ens plau també poder seguir comptant amb la seva confiança en ASSERTIS i que puguem contribuir a afegir valor en la preparació, avaluació i acompanyament a PRODIS en aquest camí.

llegir en una pàgina nova
 
21/12/2015
Assertis us desitja Bones Festes!

llegir en una pàgina nova
 
20/12/2015
ASSERTIS CONNECTING SERVICES_ DOMOTICS
Us presentem els serveis de DOMOTICS

La seguretat d’una organització i les seves instal·lacions son vitals per garantir que no són vulnerables per gent externa que en vulgui fer mal o, en cas de risc, cal comptar amb mesures dissuasòries i de control i intervenció que en garanteixin la minimització dels riscos.

Des d’Assertis us proposem la contractació de DOMOTICS, el nostre millor partner tecnològic en matèria de Seguretat i telecomunicacions.

És una empresa registrada i homologada per la DGS (Dirección General de Seguretat), amb capacitat de connexió a central d’alarmes i sistemes de seguretat online des del vostre telèfon mòbil o qualsevol sistema electrònic amb connexió INTERNET.

Els seus serveis són:

-          Portes de seguretat

-          Portes d’accés

-          Caixes fortes

-          Control d’accessos

-          Seguretat activa

-          Domòtica

-          Control d’efectiu

-          Seguretat personal

-          Seguretat domèstica

-          Complements de seguretat

-          Manteniments

-          Servei d’assistència tècnica

-          Auditories de seguretat

-          Serveis complementaris

DOMOTICS garanteix:

-          Darrera tecnologia disponible en el mercat

-          Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents

-          Seguiment de resultats i avaluació del partner

-          Reducció de costos

-          Atenció personalitzada i de proximitat al client

Trobareu més informació al web http://www.domotics.cat/

llegir en una pàgina nova
 
16/10/2015
Assertis col·labora amb la Diputació de BCN en la gestió de processos del serveis socials bàsics

Un any més, Assertis S.L. ha estat una de les consultores escollides per part de la Diputació de Barcelona per a col·laborar en el recurs de recolzament i acompanyament a la gestió per processos en els serveis socials bàsics de varis Ajuntaments.

A través de l’àrea d’atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, se’ns han assignat projectes dins l’àmbit de la gestió per processos dels SSB i explícitament en el suport al disseny i implementació de procediments i instruments tècnics, dins el marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

Aquests projectes, encetant noves Fases del procés de recolzament, tenen com a objectiu general incrementar l’eficiència de les Serveis Socials a les administracions locals en el context de crisi econòmica que ha generat una major demanda dels serveis socials però alhora una contenció dels pressupostos locals. El que fa que calgui optimitzar els recursos actuals, enfortir els equips professionals i millorar tant la seva operativa com la seva coordinació.

El termini dels encàrrecs a ASSERTIS és per un any, abastant fins segon trimestre del 2016.

ASSERTIS és una organització multidisciplinària amb àmplia expertesa en la implantació de la gestió per processos en àmbits tant privats com públics i organitzacions de diversa grandària i activitat. Aquesta expertesa i la seva professionalitat ha fet que, una vegada més, hagi merescut la confiança de la Diputació de Barcelona en els projectes esmentats.llegir en una pàgina nova
 
15/10/2015
Assertis, SL felicita la Fundació Mas Albornà pel Premi Solidaris ONCE

Des d’Assertis, S.L. ens afegim al reconeixement cap a tota la seva organització, atès que la Fundació Mas Albornà ha rebut el PREMI SOLIDARIS ONCE CATALUNYA 2015, en la categoria d’empresa.

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que realitzen una tasca solidària en el seu entorn d'influència i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització i l'autonomia personal i l'accessibilitat universal. Els premiats destaquen per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació en pro dels drets socials dels més desafavorits. 

Els guardonats de la IX edició són: Fundació Ampans, Marcos Bajo, Fundació Mas Albornà, Diputació de Barcelona ‘Mirada Tàctil’ i Televisió de Catalunya ‘Capacitats’ 

L’acte de lliurament serà el 29 d’octubre a l’Auditori ONCE Catalunya.

Trobareu més informació al blog de Mas Albornà.

Una felicitació, doncs, a tothom per la feina ben feta!

Des d’Assertis, S.L., ens enorgulleix, com a assessors en matèria de Sistemes de gestió de l’organització de Fundació Mas Albornà, seguir comptant amb la seva confiança i poder seguir aportant-los valor afegit a unes activitats que no tan sols són de primer nivell, sinó que són la referència en l’atenció a les persones amb discapacitat a la comarca de l’Alt Penedès i el seu entorn.

llegir en una pàgina nova
 
29/09/2015
Queda poc temps per bonificar la formació!

Us volem recordar que està finalitzant el 2015 i que queden pocs mesos per bonificar la formació que vulgueu adreçar als vostres treballadors.

Si voleu organitzar i bonificar-vos aquestes accions formatives, des d’Assertis us podem ajudar en tot!

Posa’t en contacte amb nosaltres! 

llegir en una pàgina nova
 
29/09/2015
Ernest Rovira, assessor d’ACCIÓ


El nostre director, Ernest Rovira, està acreditat com a assessor per part d’ACCIÓ, de la Generalitat de Catalunya, dins dins l’àmbit d’ Operacions i logística i aporta una àmplia expertesa en la implantació i millora de processos eficients a les organitzacions, amb més de 35 anys de treball professional.

Per a més informació, visiteu el següent enllaç.

També podeu veure el seu perfil a Twitter i a Linkedin.

llegir en una pàgina nova
 
07/09/2015
Nou curs per a Assertis, S.L.

Comencem un nou curs a Assertis, la vostra consultora integral d'empreses. Aquest nou curs estarà determinat per les novetats en les normes de gestió de la Qualitat, de les que us anirem informant. 


Us recordem que podeu seguir l'actualitat d'Assertis als següents canals: 

Web

Twitter

Linkedin


O bé us podeu posasr en contacte directe amb nosaltres enviant-nos un correu a assertis@assertis.es o trucant al 934 153 530.

llegir en una pàgina nova
Assertis, S.L. - Avd. Príncep d'Astúries 63 - 65, 5è 2a 08012 Barcelona Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644 Avís Legal | Política de privacitat | Intranet
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388. Disseny i creació amc