Inici Empresa Serveis Normes per sectors Assertis - CS Enllaços On estem Contacte
 Notícies  
 
25/05/2018
Nova política de privacitat
Hem adapatat la nostra poítica de privacitat al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Per això t’informem que a partir d’aquesta data seguirem protegint les teves dades i a més, complint amb aquest nou Reglament 2016/679 UE, que comporta:

 • El Responsable del Tractament de les teves dades personals és ASSERTIS, S.L. 
 • La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació comercial amb ASSERTIS, S.L. 
 • Les teves dades no estan previstes per comunicar-se a tercers, amb l’excepció d’altres empreses del grup o de que siguin necessàries per a la prestació dels serveis que ens relacionen o de les requerides per les Administracions Públiques competents.
 • Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,  limitació al tractament, portabilitat i oposició, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a assertis@assertis.es  o mitjançant correu ordinari a la direcció de ASSERTIS, S.L. c/ Agramunt 31 1r 2a 08023 Barcelona acompanyant en qualsevol cas l’acreditació documental d’autentificació de la teva identitat.

 

Gràcies per la teva confiança

Per a més informació, ves a Política de Protecció de dades

 

En compliment de la normativa vigent, ASSERTIS, S.L.  us informa que les vostres dades seran incloses, o bé ja ho estan, en un fitxer responsabilitat de la nostra organització,  amb la finalitat de poder-vos informar dels nostres productes i serveis, tant en format paper com electrònic.  Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament  de les vostres dades, adreçant-vos a  assertis@assertis.es o bé a  ASSERTIS, S.L. c/ Agramunt 31 1r 2a 08023 Barcelona. Per donar-se de baixa, cliqui aquí

  

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: ASSERTIS, S.L. c/ Agramunt 31 1r 2a 08023 Barcelona

Correu electrònic: assertis@assertis.es

 

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, ASSERTIS, S.L. conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.


5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions del mateix grup o vinculades a ASSERTIS, S.L.  en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

Els empleats de ASSERTIS, S.L. que tenen drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de ASSERTIS, S.L. poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de ASSERTIS, S.L. han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei. 

ASSERTIS, S.L. ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a assertis@assertis.es acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?  ?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat /  backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 

9. Quina es la Política  de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas.

En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

 

10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

ASSERTIS, S.L. ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.  

ASSERTIS, S.L. ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 

11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

ASSERTIS, S.L. desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 

12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades? 

ASSERTIS, S.L. no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, ASSERTIS, S.L. ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a assertis@assertis.es

En cas que ASSERTIS, S.L. identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

llegir en una pàgina nova
 
05/12/2016
UN DESITG DE BONES FESTES I D’UN ANY 2017 SOSTENIBLE
L'equip d'ASSERTIS us desitja unes bones festes i un feliç 2017

Des d’ASSERTIS, S.L. en agradaria compartir amb vosaltres l’alegria d’unes dates senyalades que evoquen a reflexionar, a estar amb la família i a somniar ni que sigui per uns instants en que tot plegat té un sentit i val la pena.

Tots sabem que som en temps de certes incerteses en diversos àmbits i aspectes tant econòmics com socials i naturals, que sovint ens fan pensar que tal vegada els esforços que segur que tots plegats fem, no tenen prou sentit i que son endebades.

Però la veritat es que l’esforç de qualsevol de nosaltres en qualsevol dels àmbits pels que lluitem (professional, personal, col·lectiu i global), serveix per aportar un nou i renovat gra de sorra a un món, la Terra, que ens acull i a la que li hem d’agrair que, tot i la pressió que li exercim, el malbaratament de recursos que exercitem i els impactes que massa sovint li infringim, ens manifesta una continuada generositat i paciència que mai podrem agrair-li suficientment.

La nostra petjada ha de ser sostenible i això vol dir ser el màxim de respectuosos amb aquesta natura generosa i pacient, de forma que els que ens segueixen com a generacions, tinguin la mateixa o millor oportunitat que nosaltres de gaudir de les meravelles que ens brinda.

Us encoratgem que, entre tots, apostem per un esforç permanent cap a una economia circular dels recursos, reforçant-ho també, per què no,  amb tots aquells projectes que s’orientin cap a la economia social i l’economia participativa. Un món sostenible, socialment compromès i amb la inclusió participativa i sense diferències de tota la ciutadania en aquesta batalla per la interdependència, ens ha de portar a aconseguir un món més solidari, més just i millor en tots els sentits.

Que aquestes Festes siguin de felicitat i joia i no deixeu de pensar que el vostra gra de sorra i cadascun dels nostres, és necessari ara i sempre. Activem-nos per un planeta més respectat !!

L’equip d’ASSERTIS


Bones_festes_2016


llegir en una pàgina nova
 
01/12/2016
ASSERTIS i DEPLAN tornen a realitzar accions formatives conjuntes
Durant el mes de novembre s'han realitzat cursos d'ISO 9001, ISO 14001 i Legislació ambiental

Durant el mes de novembre hem realitzat tres activitats formatives a les nostres instal·lacions de l’Avinguda Príncep d’Astúries 63-65, conjuntament amb el nostre partner DEPLAN, S.L. amb molt bona acollida (ISO 9001 / ISO 14001 i Legislació ambiental).


Els cursos han pogut gaudir de bonificacions a través de la Fundació Tripartita. Recordar que cada any hi ha una borsa de diners propietat de cada organització, fruit de les cotitzacions per formació de l’any anterior, a la que hi ha dret a emprar en formació. Si no se’n fa ús, es perd. 

llegir en una pàgina nova
 
29/11/2016
ASSERTIS felicita al seu client Fundació Mas Albornà
La Fundació Mas Albornà ha renovat la seva imatge corporativa

El nostre client Fundació Mas Albornà segueix treballant des de l’àrea de comunicació per a la seva imatge i reputació tant inside com outside. Acaba de renovar fa poques setmanes la seva imatge corporativa. Felicitats!

Per més informació us convidem a llegir la seva notícia en el següent enllaç.


Nova_imatge_mas_alborna

llegir en una pàgina nova
 
02/11/2016
NOU Reglament Europeu de protecció de dades
A partir de gener 2017 s’oferirà per la nostra part un servei d’adaptació i adequació des de la LOPD al nou Reglament europeu.

ASSERTIS ha dut a terme durant el proppassat mes d’octubre dues sessions informatives sobre el nou Reglament Europeu de protecció de dades a la Cambra de Comerç de Sabadell i a la Cambra de Comerç de Manresa, amb una participació global superior a les 60 empreses representades. Hi ha interès i expectativa front les canvis que aporta.


Nou_reglament_europeu_LOPD

 

La UE va editar el maig de 2016, el  Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, d’aplicació per a tots els responsables i encarregats de tractament de dades dels estats membres, tant públics i privats.

Serà a partir del 25 de maig del 2018 quan serà obligada la seva aplicació. Per a totes les organitzacions, però especialment per grans corporacions i les Administracions Públiques (locals, comarcals, autonòmiques...) que hauran d’adaptar-s’hi.

A recordar que les principals novetats que incorpora el Reglament (que haurà sens dubte de modificar l’actual Llei 15/1999 LOPD i el RD 1720/2007 que la desplega), son:

v  Principis aplicables al tractament de dades

v  Condicions reconeixement validació consentiment prestat

v  Dret a l’oblit (dret de supressió

v  Principi de portabilitat de les dades)

v  Responsabilitat del responsable del tractament de les dades

v  Protecció de dades des del disseny i per defecte

v  Encarregat de tractament

v  Registre de les activitats de tractament

v  Notificació de les violacions de seguretat

v  Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades

v  Consulta prèvia, cas d’identificar-se riscos en el tractament

v  Delegat de protecció de dades

v  Regulació de las transferències internacionals de dades

v  Organismes de control i Comitè Europeu de Protecció dades

v  Recursos, responsabilitat i sancions

v  Situacions específiques de tractament

 

La nostra expertesa en l’àmbit de la LOPD ens avala en els projectes fets en els darrers 15 anys (implantació, manteniment, auditories,...) tant a organitzacions privades com a organitzacions públiques (ajuntaments fonamentalment).

El nou Reglament Europeu planteja alternatives a considerar, com el fet, entre d’altres, que el delegat de protecció pugui externalitzar-se o que diferents col·lectius afins puguin crear el seu codi ètic de gestió de la seguretat de les dades personals.

ASSERTIS es posa a disposició de les Administracions Públiques interessades, tant e l’àmbit de la formació en matèria de coneixement i conscienciació dels requisits del nou reglament Europeu, com en la seva adequació i implantació, al seu manteniment i a oferir els serveis externalitzats de delegat de protecció de dades.

Restem a la vostra disposició a qualsevol dels nostres canals oberts de comunicació: assertis@assertis.es / www.assertis.es / telèfon 93 415 35 30 / 607 14 73 41

 

llegir en una pàgina nova
 
03/10/2016
EMPRESES i ENTITATS, UN COL•LECTIU 2.0 DAVANT L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
la obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics ja és una realitat

Des del passat dia 2 d’octubre, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de propietaris, per exemple), els col·legiats professionals quan actuïn en l’exercici de la seva activitat professional i els treballadors de les administracions públiques quan actuïn en la seva condició d’empleat públic han de tramitar qualsevol instància per via telemàtica.

Aquest nou canal no s’ha de confondre amb l’ús del correu electrònic, que segueix sent un canal de comunicació sense validesa; si no que cal obtenir un certificat electrònic, que identifiqui a l’entitat / empresa amb tots els requisits legals exigits.

Per poder obtenir aquests certificats electrònics sempre s’ha de seguir el següent procediment:

Com_obtenir_certificat_electronic

Des d’ASSERTIS us facilitem un enllaç per la seva consulta i des dels quals es pot accedir al tràmit d’obtenció del certificat electrònic.

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica

Cal destacar que algunes Administracions Públiques també accepten pins 24h, és a dir, identificacions electròniques que tenen una validesa màxima d’un dia a través d’un codi generat automàticament i que permeten a entitats i empreses que no tenen certificat poder tramitar a través de les seus entorns.

Finalment, cal afegir, que el ciutadà (persona física), per a cada tràmit que iniciï davant una administració pública, pot escollir el canal de comunicació que vulgui. En cas que es vulgui fer a través de mitjans electrònics, hom pot utilitzar el seu DNI electrònic o pot obtenir el certificat IdCATMobil; molt recomanable per la seva rapidesa i facilitat alhora de sol·licitar-se, ja que es pot fer per internet, sense necessitat de desplaçar-se, en el següent enllaç: https://idcatmobil.seu.cat/  i amb el que es poden fer quasi totes les gestions amb qualsevol administració catalana.

llegir en una pàgina nova
 
27/07/2016
II Congrés de Govern Digital (25-26 gener 2017)
Ja es poden presentar ponències pel "Repte de la Societat digital i la transformació de les Administracions públiques"

Com fa dos anys, la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i el Consorci AOC, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona han co-organitzat el II Congrés de Govern Digital, que es celebrarà els propers dies 25 i 26 de gener del 2017, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona –CCCB (Carrer de Montalegre, 5. Barcelona).

En aquest congrés es busca crear un espai de trobada i d‘intercanvi de coneixement, amb experiències i debat sobre les infraestructures que han de permetre una bona governança i una gestió pública eficient, estructurant una administració oberta i innovadora que doni resposta real a les demandes i expectatives de la societat.

Aquest any el programa, que encara està en fase de configuració s’estructura en 4 eixos temàtics, clarament identificats:

Cal destacar que durant la cloenda del Congrés de Govern Digital, es durà a terme l’acte de lliurament dels Reconeixements d’Administració Oberta, als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la implantació de l’administració digital a les serves organitzacions.

Si esteu interessats en ser Patrocinadors o Ponents (es poden enviar les propostes a http://governdigital.cat/2017/ca/call-for-papers/), podeu contactar directament a través de les següents adreces electròniques: http://governdigital.cat/2017/ca/contacta-amb-el-congres/

llegir en una pàgina nova
 
21/06/2016
ASSERTIS, S.L. US DESITJA UN BON ESTIU!
Esperem que gaudiu d'aquest descans perquè al setembre tornarem amb més novetats per vosaltres

bon_estiu

llegir en una pàgina nova
 
26/05/2016
Assertis felicita el seu client, la Fundació MAP
Centre de referència al Ripollès pel seu continuat treball des de fa més de 40 anys

Des d’ASSERTIS S.L., volem donar l’enhorabona a FUNDACIÓ MAP una de les nostres empreses client, per haver demostrat una vegada més la seva capacitat d’emprenedoria amb la nova instal·lació de formatgeria que recentment ha instal·lat a les naus de Ripoll.

Tot plegat per a seguir fent la tasca de mantenir i millorar progressivament els seus processos d’atenció a les persones i de serveis a tercers en activitats diversificades.

FUNDACIÓ MAP és un referent reconegut com el Centre de referència al Ripollès pel seu continuat treball des de fa més de 40 anys amb persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental, la seva inclusió i la millora de totes les dimensions de la qualitat de vida.

El seu Centre Especial de Treball abasta activitats de: jardineria i forestal, manipulats industrials, (Map Cable), bugaderia i neteja industrial, gestió de deixalleries, reciclatge de tòners i destrucció de paper confidencial, serveis turístics, cafeteria restaurant i Bed amb Breakfast, botigues de segona mà i restauració de mobles, i elaboració de productes làctics. Podent oferir així un ampli ventall de possibilitats que s’adaptin a les capacitats de cada treballador, sense perdre els nivells de qualitat òptims per atendre adequadament a cada client.

A la vegada, en el seu àmbit de Serveis Socials, el desplegament d’atenció a les persones va des de les activitats d’ajustament social i personal i l’ocupació terapèutica, fins les Llars Residències, els pisos amb suport, les activitats d’oci i lleure, vacances d’estiu i esport, tot traçant itineraris excepcionals i individualitzats, centrats en la qualitat de vida de les persones.

Totes aquestes activitats estan recollides en processos de gestió, en protocols d’actuació i amb documentació de suport que, amb la contribució, complicitat i compromís de tot el seu equip humà, comporta una aposta cap a l’eficiència global de l’entitat.

Els seus reptes segueixen essent treballar, créixer i consolidar una institució que sigui reconeguda pel seu bon govern. Us invitem a visitar-los a www.fundaciomap.org

Ens plau també poder seguir comptant amb la seva confiança en ASSERTIS, S.L. en la millora, implantació i adaptacions a les noves normes ISO 9001 i ISO 14001 de versió 2015 i que puguem contribuir a afegir valor en la preparació, avaluació i acompanyament a FUNDACIÓ MAP en aquest camí.

Fundacio_MAP

llegir en una pàgina nova
 
10/05/2016
A partir del 2 d'octubre, tothom haurà de relacionar-se amb les AAPP per mitjans electrònics

La nova llei de Procediment Administratiu Comú obligarà, a partir del 2 d’octubre, a totes les persones jurídiques - sense diferenciacions: grans empreses, PIMES, associacions, fundacions, etc, així com entitats sense personalitat jurídica i professional col·legiats- a relacionar-se amb l’administració pública fent ús dels mitjans electrònics [art. 14.2].

Serà imprescindible l’ús de la signatura electrònica per (1) formular sol·licituds (2) presentar declaracions responsables o comunicacions (3) interposar recursos (4) desistir d'accions i (5) renunciar a drets. 

Aquest és un important canvi per a tots els sectors, un canvi en la manera de relacionar-se de tots els actors implicats, un canvi que comportarà una adaptació (en molts casos complicada) de totes les parts. Tothom haurà d’aprendre a accedir a les Seus electròniques dels ens públics per poder accedir a la seva informació, serveis i tràmits. Un entorn virtual que a vegades pot esdevenir un obstacle més que una ajuda per fer gestions.

És per això, coneixent les dificultats que els diferents col·lectius poden trobar-se durant el procés d’adaptació, que des d’ASSERTIS, S.L. assessorem sobre quines són les necessitats organitzatives, tecnològiques i estratègiques que cal implementar; sempre amb l’objectiu de
no perdre cap oportunitat pel simple fet d’estar obligat a fer ús dels mitjans electrònics davant les administracions públiques.
llegir en una pàgina nova
 
14/04/2016
Des del 2010 ASSERTIS, S.L. ha col·laborat amb la FEFAC en temes de Protecció de Dades

 

Des del 2010 ASSERTIS, S.L. ha col·laborat amb la FEFAC en temes de Protecció de Dades, un àmbit delicat quan es tracta de dades sensibles com són les de salut.

A finals de gener de l’any 2010, ASSERTIS S.L. va signar un acord de col·laboració amb la FEFAC (Federació de Farmàcies de Catalunya) en matèria de LOPD- Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades- esdevenint així un col·laborador oficial de l’entitat.

Des d’aquell moment ASSERTIS, S.L. va oferir tarifes preferents als associats de la FEFAC, adequant els seus sistemes de seguretat de dades personals al RD 1720/2007, realitzant auditories i oferint manteniments anuals molt assequibles i adequats a les necessitats d’un col·lectiu tant especialitzat.

Arrel d’aquest primer acord i demostrant cada dia la professionalitat del nostre equip,
ASSERTIS, S.L. ha acabat esdevenint un partner oficial de la FEFAC, especialitzat en la detecció i tractament de les casuístiques i necessitats que presenten les farmàcies en temes de protecció de dades, en moltes ocasions, de gran sensibilitat per tractar-se de dades relacionades amb la salut de les persones.

 

llegir en una pàgina nova
 
22/03/2016
Canvis a les normes de sistemes de qualitat (ISO 9001:2015) i Medi Ambient (ISO 14001:2015)

ISO 9001:2015

ELS NOUS REQUISITS I CANVIS

Els reptes ho són tant per a les organitzacions ja certificades com per a aquelles que encetin el projecte d’implantació d’un Sistema de Qualitat eficient. Es demana com a eix vertebrador, més implicació i compromís de la Direcció pel desenvolupament satisfactori del sistema i en la gestió i seguiment del mateix.

Els requisits, pensats per a fer un sistema més robust i eficient són, bàsicament, els següents:

 

 • Definició i identificació de les parts interessades
 • Augment del lideratge de la Direcció
 • Realització i aplicació de l’anàlisi de riscos dels processos
 • Gestió i planificació dels canvis
 • Gestió dels recursos

 

 •  Gestió del coneixement
 • Definició de requisits de productes/serveis
 • Definició de requisits legals
 • Control exhaustiu dels processos externs
 • Alliberació de productes i serveis
 • Activitats posteriors al lliurament

Que complementen i/o actualitzen els requisits ja existents a la versió del 2008.

COM POSAR EL SISTEMA DE GESTIÓ AL DIA?

Per focalitzar-ho correctament cal:

 • Correcte interpretació dels nous requisits.
 • Identificació clara de les interaccions entre processos i Àrees operatives de l’organització.
 • Aprofitar per eliminar burocràcia.
 • Planificació correcte d ‘activitats de canvi i implantació.
 • Informació, formació i conscienciació a les parts implicades.
 • Desplegament del sistema i implantació del canvi.

Les empreses ja certificades, disposen fins setembre de 2018 per a adequar-se. Es recomanable que, en base a la temporalitat de les auditories de certificació (seguiment o renovació), s’hi treballi progressivament per adaptar-se abans de finals de 2017.  Per a empreses que implantin per primera vegada un Sistema, es recomanable que ja ho focalitzin i despleguin amb els requisits de la norma en la seva versió 2015.

QUÈ T’OFEREIX ASSERTIS

Assertis és una consultoria especialitzada en la implantació, organització i adequació de Sistemes de Gestió a les organitzacions. Compta amb una experiència de més de 20 anys en les implantacions. Ens donen suport centenars  de sistemes de gestió implantats de forma eficaç i eficient.

El nostre repte és aportar valor afegit als nostres clients, tot agilitzant, racionalitzant i convertint en eficient la gestió dels seus processos. Més enllà de la certificació o no del sistema com a objectiu.

Tenim metodologia pròpia d’adaptació, adequació, implantació i seguiment per garantir l’èxit de la transició o aplicació eficient de les normes a les organitzacions.

DEMANEU PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS !!

llegir en una pàgina nova
 
22/03/2016
El model COMPLIANCE per a les organitzacions

El dia 1 juliol 2015 va entrar en vigor la Llei Orgànica 1/2015 de modificació del Codi Penal, que substitueix el text que va ser aprovat el 1995 i que ha estat objecte des de llavors de nombroses reformes parcials.

Entre les seves principals novetats (fins a 15 agrupables), n'hi ha una que afecta directament a totes les organitzacions:

• DELIMITA LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES. El Codi Penal delimita la responsabilitat penal de les persones jurídiques que ja recollia la reforma de 2010 i aclareix els supòsits en què incorreria en un dels 31 delictes tipificats.

Més directament: Concreció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques (Articles 31 bis, ter, quater i quinquies)

-       Es limita la responsabilitat penal de les persones jurídiques, en el cas de delictes comesos pels seus dependents, només als supòsits en què l'incompliment del deure de vigilància hagi tingut caràcter «greu».

-       S'introdueix com a causa d'exempció de la responsabilitat penal de la persona jurídica l'existència d'un programa de prevenció (programa de compliance penal), que comporti una reducció significativa del risc de comissió de delictes.

Conseqüentment, la inclusió de la responsabilitat penal de les empreses en el Codi Penal, exigeix ​​a totes les empreses dissenyar i implantar sistemes i polítiques corporatives de prevenció de comportaments delictius en l'empresa (Compliance Management System (CMS). I a més apareix així la figura l'Compliance Officer, com a responsable del compliment del marc regulador i normatiu en l'àmbit penal que afecta les empreses i que podrà exercir tant per persona físiques individuals, com per òrgans col·legiats o, fins i tot, per empreses externes.

S'obre doncs un conjunt de requeriments legals d'obligat o voluntari compliment en funció del tipus d'organització, dels quals es deriva que:

-       Totes les empreses hauran / d'adoptar i implantar models de prevenció de delictes.

-       En totes haurà / hauria d'existir un responsable d'aquesta àrea: El Compliance Officer.

ASSERTIS, amb la seva dilatada experiència en la implantació de sistemes de gestió, de Responsabilitat social empresarial i de Plans estratègics i de Bon Govern i transparència en les organitzacions, ofereix un servei de consultoria i suport en la definició, implantació i seguiment del Programa d'COMPLIANCE .

Els convidem a posar-se en contacte amb el nostre equip tècnic especialitzat i canalitzarem seva sol·licitud activant un projecte personalitzat d'COMPANY COMPLIANCE SYSTEM.

llegir en una pàgina nova
 
11/03/2016
L'administració electrònica: una realitat que afecta a les empreses

Darrerament els canvis legislatius que estan experimentant les administracions públiques per consolidar l’entorn electrònic com el principal canal de comunicació amb la ciutadania, està comportant que les empreses grans, mitjanes i petites s’hagin d’adaptar a aquesta realitat. Una adaptació que ve imposada, ja que als col·lectius empresarials cada vegada més se’ls hi limita l’opció de poder-se relacionar amb l’administració pública amb suport paper.

Aquesta realitat, que ja és imparable, està generant moltes inquietuds entre els nostres clients:

-          Factures  electròniques

-          Creació d’un portal de transparència encara que no es sigui una administració pública

-          Presentació de tota la documentació pertanyent a ofertes públiques a través d’aplicacions online

-          Ús de signatura electrònica per obtenir certificats o respostes a instàncies presentades

I un llarg etcètera que la nova llei de procediment administratiu comú (llei 39/2015) que entra en vigor el proper 2 d’octubre 2016 reforça i, en alguns casos fins hi tot, comporta canvis destacats com per exemple la manera de computar els dies hàbils i els terminis.

Des d’ASSERTIS coneixem les problemàtiques a les que pot enfrontar-se una empresa en aquest àmbit de l’administració electrònica i per això, des de fa temps, oferim assessorament de manera personalitzada i professional per donar compliment als requisits legals i a les necessitats d’estructura i recursos, sempre tenint en compte les característiques i especificitats de cada organització.

Demaneu-nos proposta sense compromís respecte a les vostres necessitats i ens posarem en contacte amb vosaltres a la major brevetat possible.

llegir en una pàgina nova
 
11/03/2016
Què és el reclutament 2.0?

En l'actualitat, la majoria de departaments de recursos humans i consultores de selecció de personal utilitzen les xarxes socials per cercar i seleccionar candidats que s'ajustin als perfils demandats.

De fet, les xarxes socials han revolucionat la manera de comunicar-nos i estan tenint un gran impacte a la nostra societat i en el reclutament han suposat que els candidats, els reclutadors i les empreses tinguin una relació més directa, mitjançant les diverses eines que ofereix internet i les pròpies xarxes socials.

El concepte "Reclutament 2.0", també conegut com a Social Recruiting, engloba una sèrie de procediments que es fan servir per aconseguir candidats actius i passius, que s'adeqüin a un lloc de feina.

Les eines més utilitzades són:

Linkedin

És la xarxa social professional per excel·lència. Tots els reclutadors la coneixen i la fan servir tant per publicar ofertes com per atraure candidats passius.

És la xarxa més efectiva a l'hora de trobar candidats i fer negocis i compta amb 300 milions d'usuaris en més de 200 països, fet que la converteix en un gran canal de captació de talent.

Facebook

L'aspecte més atractiu de Facebook són les seves xifres ja que té més de 1.350 milions d'usuaris actius tot i que no té el caràcter professional de Linkedin.

Amb aquesta xarxa, els reclutadors obtenen molta informació sobre els gustos o aficions dels possibles candidats i, a més, ofereix grans possibilitats de segmentació, fet que pot resultar molt útil pel procés d'atracció de talent.

Twitter

Aquest xarxa és el lloc web més gran d'intercanvi d'enllaços personals i professionals i compta amb uns 300 milions d'usuaris actius cada mes.

Molta gent la utilitza per compartir continguts professionals, fet que facilita la cerca i captació de talent.

Instagram

És una xarxa social que ha crescut molt en els últims anys i ja té 300 milions d'instagramers entre les seves files.

Es tracta d'una xarxa per compartir fotografies i és perfecta per reclutar perfils creatius com dissenyadors, fotògrafs, artesans, etc.

Com a eina de reclutament, ens dona informació sobre el perfil i els gustos dels candidats.

Si la teva empresa té previst realitzar un procés de selecció, posa't en contacte amb nosaltres i t'ajudarem!

llegir en una pàgina nova
 
21/12/2015
Novetats sobre la garantia del nivell de protecció de les dades personals transferides als EUA

Des del passat mes d’Octubre de 2015, hi ha certa incertesa i necessitat d’ordenar la regulació de la transferència de dades internacional amb els Estats Units, que disposen (disposaven) d’un acord de reconeixement dels requeriments de la directiva Europeu vigent sobre la seguretat de les dades personals, anomenat Puerto Seguro (Safe Harbour), al que podien acollir-se organitzacions americanes.

Com a conseqüència d’una denúncia presentada davant del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unió Europea) per un ciutadà austríac en relació a una empresa del àmbit de les xarxes socials, el mateix TJUE ha declarat, en les seves conclusions:

“....inválida la Decisión de la Comisión de 26 de julio de 2000. Como consecuencia de esta sentencia, la autoridad irlandesa de control está obligada a examinar la reclamación del Sr. Schrems con toda la diligencia exigible y, al término de su investigación, deberá decidir si, en virtud de la Directiva, debe suspenderse la transferencia de los datos de los usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos porque ese país no ofrece un nivel de protección adecuado de los datos personales”.

Des de la AEPD (Agencia Española de Protección de datos), es comenta:

El Tribunal afirma que el objetivo de la Directiva 95/46/CE de Protección de Datos no es tanto asegurar la libre circulación de la información sino, sobre todo, garantizar el elevado nivel de protección de los derechos fundamentales consagrados por los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La sentencia proclama que la Decisión de Puerto Seguro es inválida por dos motivos:

 • Porque entiende que prevalece incondicionalmente y sin ninguna limitación "la seguridad nacional, el interés público o el cumplimiento de la ley" sobre los derechos fundamentales a la intimidad y la protección de datos, sin otorgar a los ciudadanos europeos ningún medio para obtener la tutela efectiva de esos derechos.
 • Porque no otorga a los Estados miembros un margen suficiente para suspender las transferencias en caso de que estos apreciaran una vulneración de los derechos de los ciudadanos europeos. 

La sentencia establece que las Autoridades independientes de protección de datos son un elemento clave para salvaguardar el elevado nivel de protección de esos derechos, no sólo en el tratamiento que se realiza dentro de la UE sino también en los movimientos internacionales de datos. De ese modo, una Decisión adoptada por la Comisión no puede limitar la potestad de las Autoridades para examinar, ante una reclamación de un ciudadano, el nivel adecuado de protección en el país de destino de una transferencia. Por tanto, en caso de que la Autoridad considere que ese nivel no es adecuado, debe disponer, conforme a la Directiva, de medios suficientes para poder instar la anulación de esa Decisión. 

El Tribunal afirma que para que se considere que un país otorga un nivel adecuado de protección su ordenamiento jurídico deberá establecer un nivel de garantías "esencialmente equivalente" al establecido en la Unión Europea, ya que sólo así se garantizan suficientemente los derechos fundamentales.

La sentencia, cuyas implicaciones marcan un punto de inflexión sobre la forma en la que se realizan las transferencias internacionales de datos a EEUU, reafirma la importancia de la intimidad y la protección de datos, derechos fundamentales que deben gozar de las mayores garantías posibles.

Las Autoridades europeas de protección de datos, que ya observaron deficiencias en el Puerto Seguro y las plasmaron en varias cartas y dictámenes, han planificado actuaciones para coordinarse en el análisis de las implicaciones de la sentencia y en las actuaciones nacionales que deban llevarse a cabo, garantizando una aplicación consistente de la misma en todos los países de la UE.

En una nova COMUNICACIÓ de la AEPD de Desembre 2015, s’esmenta:

Con el objetivo de informar de forma directa a los responsables que realizan transferencias internacionales de datos a EEUU y ante la inquietud generada por la noticia titulada ¿Ultimátum de la AEPD a empresas españolas: prohibido usar Dropbox o Google Apps?, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) quiere puntualizar lo siguiente:

 • Desde la AEPD no se ha dado ningún ultimátum a las empresas españolas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública una sentencia el pasado 6 de octubre que implica que las transferencias desde la Unión Europea a EEUU no pueden seguir realizándose bajo la base legal de la Decisión de Puerto Seguro (Safe Harbour).
 • La Agencia ya anunció de forma pública el pasado 29 de octubre que, en el marco de una actuación conjunta de las Autoridades europeas de protección de datos, iba a establecer contacto con todas las empresas de las que tuviera constancia que utilizaban Puerto Seguro para la realización de transferencias internacionales. Ese mismo día, la AEPD comenzó a enviar una comunicación a esas empresas con el objetivo de facilitar la comunicación directa con los responsables, poniendo a su servicio canales de información adecuados. 
 • La Agencia en ningún caso ha requerido a los responsables para que dejen de utilizar determinados servicios de almacenamiento en la nube. Las acciones de la Agencia no están orientadas a la prohibición de utilizar herramientas concretas sino a informar a los responsables para que requieran a su proveedor de servicios, si es necesario, que les ofrezca una respuesta adaptada a la sentencia del TJUE.
 • La sentencia del TJUE está orientada a responsables, no a los ciudadanos que hacen un uso doméstico de los datos personales que pudieran almacenar en la nube. 
 •  El marco temporal definido por las Autoridades europeas de protección de datos se concreta, en el caso de España, en que los responsables informen al Registro General de Protección de Datos de la AEPD antes de finales de enero sobre la continuidad de las transferencias y sobre su adecuación a la normativa de protección de datos. La Agencia en ningún momento ha anunciado su intención de iniciar procedimientos sancionadores por defecto contra las empresas. En la comunicación enviada a los responsables, la AEPD sólo indica que, de no modificarse la base legal para la realización de transferencias, la Agencia podrá iniciar el procedimiento para acordar, en su caso, la suspensión temporal de las transferencias. 
 • La Agencia, junto con las Autoridades europeas de protección de datos, apuesta por encontrar soluciones sostenibles para aplicar la sentencia del TJUE e insiste en el llamamiento realizado a las Instituciones de la UE, los Estados miembros y las empresas para encontrar un camino que permita el cumplimiento de la sentencia del Tribunal.

Des d’ASSERTIS, posem a la vostra contribució la nostra expertesa i coneixement per a resoldre els dubtes que us puguin sorgir sobre aquest particular.

llegir en una pàgina nova
 
20/12/2015
L’economia social i solidària, una altra manera de fer empresa

Moltes de les empreses clientes d’Assertis pertanyen al sector de l’economia cooperativa, social i solidària i hem cregut convenient apropar-nos a aquest concepte.

L’Economia Social i Solidària és una altra manera de fer economia i està conformada per una multitud d’iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que funcionen dia a dia sota lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi ambient i els territoris que no pas les empreses capitalistes.

 Adopten la forma de cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva (de productors/es, consumidors/es o usuaris/es), d’associacions dedicades al camp social o al desenvolupament local, de xarxes d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos públics participatius, etc.

CARACTERÍSTIQUES DE LES INICIATIVES D’ESS

 1. Donen primacia a la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre
 2. Gestionen la pròpia activitat econòmica de manera democràtica
 3. Estan compromeses amb el seu medi natural i social.

A Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.

A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.

Algunes de les entitats que reforcen el paper d’aquestes empreses, entitats i fundacions són:

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

La Xarxa d’Economia Social de Barcelona

llegir en una pàgina nova
 
13/10/2015
Es publica el III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 de Catalunya

La prevenció de riscos laborals (PRL) té per objectiu defensar la seguretat i la salut dels treballadors, per això cal que s’apliquin mesures i es desenvolupin activitats des de tots els àmbits de la societat.

Pel Govern de la Generalitat de Catalunya, la salut i la seguretat a la feina dels treballadors és una de les principals preocupacions pel que cal que s’articulin les normes i en definitiva es facin les polítiques públiques que correspongui per promoure la salut dels treballadors i el seu benestar laboral cosa que va íntimament vinculat a la millora de la competitivitat de les nostres empreses i a la qualitat en el treball.

Es per tot això que el Govern de la Generalitat ha elaborat el III Pla de Govern que és fidel al compromís que l’Administració pública catalana va prendre amb els agents socials, dins el marc del Consell de Relacions Laborals, amb el disseny i l’aprovació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut laboral 2015-2020, i per tant manté estrictament els objectius estratègics que conté l’acord, desenvolupant-los en línies i programes d’actuació.

El Pla ha estat impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació, és un pla interdepartamental, ja que requereix el desenvolupament d’accions coordinadament des de l’àmbit laboral amb el Departament de Salut, el Departament d’Ensenyament i totes aquelles unitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb competències directament o indirectament vinculades a aquesta matèria.

Li correspon l’impuls i dinamització del III Pla de Govern de seguretat i salut laboral 2015-2020 a l’Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Ocupació en tant que òrgan tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals a Catalunya.

Trobareu tota la informació al següent enllaç.

 

llegir en una pàgina nova
 
13/10/2015
Nou programa d’ajudes per a la implementació de sistemes de gestió energètica
Està adreçat a les Pimes i grans empreses del sector industrial per a la realització d'actuacions de millora d'eficiència energètica

Amb aquest Programa d'ajudes es facilitarà la implantació de les mesures d'estalvi i eficiència energètica detectades per l'industrial o propostes per les auditories energètiques per reduir el consum d'energia en els processos industrials. D'aquesta forma es reforça i dóna continuïtat a l'obligació que imposa a les grans empreses l'article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de realitzar una auditoria energètica abans del 5 de desembre de 2015 i, com a mínim, cada quatre anys a partir de la data de la seva realització. En aquest mateix article s'assenyala que les empreses que tinguin implantat un sistema de gestió energètica, certificat per un organisme independent conforme a les normes europees o internacionals, quedaran eximides de l'obligació de realitzar una auditoria energètica periòdicament, sempre que el sistema inclogui una auditoria energètica realitzada conforme als criteris basats en l'annex VI d'aquesta directiva.


Aquest Programa està dotat inicialment d'un pressupost màxim que ascendeix a la quantitat total de 49.016.421 €, amb origen al Fondo Nacional d'Eficiència Energètica, creat per la llei 18/2014, del 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Les ajudes atorgades a l'empara del Programa, s'instrumentaran sota la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació, amb una quantia màxima del 30 % de la inversió elegible corresponent i un import màxim d'inversió elegible per sol·licitud de 4.000.000 €.

Les mesures i/o actuacions que poguessin realitzar-se objecte de l'ajuda s'han d'enquadrar en una o diverses de les següents tipologies:


Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 75.000 €

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 30.000 €


Aquestes ajudes seran compatibles, amb les establertes per l'Ordre IET/273/2015, de 13 de febrer, per la qual es convoca la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de foment a la competitivitat industrial l'any 2015 (Programes d'ajudes de reindustrialització i foment de la competitivitat industrial) 

Termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria: serà del 6 de maig de 2015 al 5 de maig de 2016, sempre que no s'hagi esgotat el pressupost disponible.

Trobareu més informació al següent enllaç.

llegir en una pàgina nova
 
29/09/2015
Nova llei que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

El passat mes de setembre es va publicar la Llei 30/2015, una normativa que persegueix els següents objectius:

 • Afavorir la creació d'ocupació estable i de qualitat
 • Contribuir a la competitivitat empresarial
 • Garantir el dret a la formació laboral, especialment dels més vulnerables
 • Oferir una garantia d'empleabilitat i formació professional als treballadors
 • Consolidar en el sistema productiu una cultura de formació i de l'aprenentatge permanent.

Algunes de les millores demanades per les empreses i que s’exposen explícitament en aquesta norma són:

-          Reservar el seu crèdit de formació a les empreses al llarg de tres exercicis per tal que puguin disposar de més capacitat financera per gestionar la formació (pimes de menys de 50 persones treballadores).

-          Agrupar el seu crèdit (empreses de menys de 100 persones treballadores) amb criteris sectorials o territorials per tal que puguin gestionar de manera més eficient els seus crèdits de formació a través d’algunes entitats determinades.

Podeu descarregar-vos la llei en aquest enllaç.

llegir en una pàgina nova
 
25/09/2015
Finalment es publica la norma ISO 9001:2015
Us podem acompanyar per preparar el canvi cap a la millora del vostre sistema de gestió

La normativa ISO 9001:2015 és la norma tècnica de sistemes de gestió de la qualitat que ha estat implantada més vegades. Compta amb més d’un milió d’empreses certificades en tot el món. Doncs no és d’estranyar que durant tot aquest any, la seva renovació hagi estat un tema d’actualitat i en boca de tothom del sector.

Aquesta normativa aplica a tots els sectors i a tot tipus d’organitzacions, tant privades com públiques, i és acceptada mundialment com un referent d’organització i com a evidència del compromís de l’entitat certificada en vers la qualitat del seu producte, servei i necessitats del client.  Moltes entitats fa mesos que  estan pendents d’aquesta publicació, realitzant cursos de formació y seminaris sobre canvis previstos, nous punts de visió i sobretot nous requisits a complir.

Ja es gairebé conegut per tothom els canvis més importants que ens aportarà aquesta nova versió de la norma. Des de el seu complet canvi estructural, incorporant els requisits de l’Annex XL, fins a les noves filosofies d’organització interna i l’augment del compromís per part de la Direcció o l’Alta Direcció de les empreses certificades.

Des de fa molts anys Assertis, S.L. ja havia apostat per implicar de forma rellevant a la Direcció de les empreses i organitzacions en la definició estratègica, implantació, i sobretot en el manteniment del Sistema de Gestió de la seva empresa. I podem dir que hem assolit amb força èxit aquesta incorporació d’alt nivell, que reforça notablement tot el sistema de gestió i li dota d’una veracitat important.

Aquesta visió d’un Sistema de Gestió, que funciona, que és eficaç i que permet millorar la seva pròpia eficiència, és una de les noves visions de la norma. Incorporant des d’un inici la identificació de riscos i oportunitats, fent que ens preguntem quins són aquells punts dèbils de cada un dels processos en vers els seus propis objectius. Prenent en consideració no només les expectatives i les necessitats internes i dels clients, sinó de totes aquelles parts interessades que formen l’entorn d’una entitat: des dels accionistes, fins a la pròpia societat, passant pels proveïdors, l’Administració, i les persones.  Altres punts menys globals però, igualment força importants, són la incorporació de la gestió del canvi i la gestió del coneixement.

Altres aspectes han estat modificats i/o ampliats, com és el control de serveis externalitzats, que en la norma del 2008 quedava una mica emboirat, l’eliminació de les accions correctives, la desaparició del Representant de la Direcció i la substitució de les termes Document i Registre que han passat a ser Informació Documentada, permeten la utilització de sistemes de la informació molt més eficaços i eficients que el paper, com és la tecnologia telemàtica.

I tot això com ho hem de fer? En primer lloc amb tranquil·litat i paciència. Cal anar preparant a tot el personal rellevant sobre aquests canvis y la conscienciació no és una assignatura senzilla. Cal fer una revisió completa de tots els processos i de l’estratègia empresarial.

Però tot això cal temps. Per tal, cal començar quant abans millor. Tot i així no cal córrer, hi ha temps suficient.

La norma ISO 9001:2008 es podrà seguir auditant fins el setembre del 2018 per aquelles empreses que ja tinguin el certificat emés. I les que encara no estan certificades també ho podran fer amb la versió del 2008 fins el Març del 2017. En qualsevol auditoria que es realitzi dintre d’aquests períodes es podrà sol·licitar, a l’entitat de certificació, fer la transició a la nova versió.

Des d’Assertis estem completament a la disposició de totes aquelles entitats que vulguin informació i/o recolzament per començar a preparar aquest canvi cap a una millora del seu Sistema de Gestió.

llegir en una pàgina nova
 
16/09/2015
Es publica la norma internacional definitiva 14001:2015 sobre gestió ambiental

La Organització Internacional de Normalització (ISO) ha publicat en data del 15 de setembre la  nova versió de la Norma internacional ISO 14001, que, de fet, és la referència reconeguda a nivell mundial per als sistemes de gestió ambiental de les organitzacions.

Més de 300.000 organitzacions ja n’estan certificades a nivell mundial en un global del 85% del total de països  del món.

Amb aquesta publicació s’assoleix un important treball dels darrers anys per part de nombrosos experts i aportacions de milers d’organitzacions implicades (tant públiques com privades i de un ampli espectre d’activitats i grandàries), i compromeses conjuntament en la demostració del compromís per a la sostenibilitat del medi ambient.

L’adaptació a la nova norma per aquelles organitzacions que apliquen els requisits d’aquesta norma, disposaran d’un màxim de tres anys, fins setembre de 2018, per a fer-ho.

La nova norma està pensada per assegurar que la gestió mediambiental estigui integrada i alineada amb les estratègies de negoci de les organitzacions que l’apliquin. El seu desplegament i implantació pretén contribuir a l’optimització del rendiment i eficiència del sistema de Gestió Ambiental.

Els nous reptes objectivables de la nova norma son:

 • Major atenció a aspectes com la transparència i la responsabilitat en matèria de compliment legal i gestió ambiental.
 • Enfortir el desplegament ambiental dins la direcció estratègica de l’organització.
 • Major detall dels objectius ambientals en relació als canvis dels processos de planificació i creixement de l’organització.
 • Integració amb els diferents sistemes de gestió i processos de l’organització.
 • Enfortir el lideratge i la comunicació com element estratègic.

En aquest sentit, comparteix l’estructura documental amb la futura norma ISO 9001:2015 (amb previsió de publicació pel dia 23 de setembre 2015), incorpora la consideració de la variable ambiental com un element estratègic en la gestió empresarial, focalitza cap al cicle de vida complert.

Des d’ASSERTIS, creiem important recordar a tall de petit resum, quines son les tres principals avantatges per a una organització pel fet d’implantar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió Ambiental:

 1. Transmet compromís de forma directa i creïble a totes les parts interessades, transmeten confiança i empatia social
 2. S’obtenen beneficis econòmics mitjançant l’eficiència energètica i optimització de recursos
 3. Redueix riscos legals

ASSERTIS es posa a la vostra tota disposició per a recolzar-vos en respostes eficients als vostres dubtes o necessitats en matèria ambiental o d’altres que, com sempre, trobareu al nostra web www.assertis.es

L’equip Tècnic d’ASSERTIS

llegir en una pàgina nova
 
30/03/2015
Factura electrònica: obligatori informar número expedient
Les factures electròniques enviades a determinats ens públics no seran acceptades sense número d'expedient o si aquest és incorrecte

Totes les factures adreçades a les entitats que podeu consultar en el següent enllaç: Taula d'entiats on és obligatori informar el número d'expedient; han d'indicar obligatòriament el número d'expedient, amb el mateix format i estructura que es comunica al proveïdor per part de l'entitat contractant.

Les factures sense número d'expedient o amb número d'expedient incorrecte no podran ser acceptades

En el cas de les factures electròniques escau remarcar que:

 • El número d'expedient ha d'anar informat en l'element FileReference
 • Cada factura ha de correspondre a un únic expedient i, en conseqüència, l'elementFileReference s'ha d'informar en totes les línies de detall de la factura amb el mateix número d'expedient
 • El format del número d'expedient que s'informa en la factura ha de ser exactament el mateix, i ha de tenir exactament el mateix format, que el número que s'informa en la comunicació al proveïdor
llegir en una pàgina nova
 
12/01/2015
A partir del 15/01/2015, factures electròniques
A partir del dijous totes les factures que es remetin a les administracions públiques hauran de ser electròniques

En compliment de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures que es remetin a les administracions públiques seran electròniques.

Aquesta obligació afectarà a tots els nivells de l'administració: estatal, autonòmic i local; així com també a organismes autònoms, universitats públiques, entitats de dret públic, òrgans constitucionals i mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Per a més informació sobre la factura electrònica, la seva aplicació, legislació i desenvolupament tecnològic pot consultar aquest enllaç: FACTURA-E


Factura electronica

llegir en una pàgina nova
 
03/06/2014
COMPRA VERDA: EXPERIÈNCIES, REPTES I BENEFICIS
Jornada matinal sobre la Compra Verda als sectors públic i privat

El proper dimarts 3 de juny 2014, a la Sala d'actes de la Secretaria general del Departament de Territori i Sostenibilitat (Avd. Josep Tarradellas, 2-6) de 9:00- 13:30h es realitzarà la Jornada gratuïta "COMPRA VERDA ALS SECTORS PÚBLIC I PRIVAT: EXPERIÈNCIES, REPTES I BENEFICIS", organitzada per ACECMA.


Per més informació podeu consultar el PROGRAMA.


Per inscriure's de forma gratuïta només cal enviar un correu electrònic a acecma@acecma.com, amb les seves dades (nom, empresa, càrrec i mail de contacte) o bé trucant al telèfon 93.496.45.07


llegir en una pàgina nova
 
02/05/2014
MAIG 2014: el mes de les formacions
Programats 2 cursos: Auditors interns i Pràctiques amb les xarxes socials

* Informació sobre el curs d'Auditors interns: PROGRAMA I PREUS

* Informació sobre el curs pràctic de xarxes socials: PROGRAMA I PREUS

llegir en una pàgina nova
 
22/04/2014
JORNADA DE NORMES DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA: IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000
El proper 26 de maig experts d'Assertis i SGS parlen sobre les Preocupacions i reptes en la gestió, implemetació i certificació de les normes de seguretat alimentaria

Durant tot el matí, experts d'Assertis i SGS explicaran les preocupacions i reptes en la gestió, implementació i certificació de les normes de seguretat alimentària: IFS, BRC, ISO 22000 i FSSC 22000.


Consulteu el programa.

Recordeu que cal inscripció prèvia a través dels correus desiree.fernandezserrano@sgs.com ojordi.ribas@assertis.es o mitjançant els telèfons 93.269.78.30 o 93.415.353.30. El curs es realitzarà a les instal·lacions de SGS, al c/ Llull, 95 de Barcelona, a la sala de formació del 6è pis.

llegir en una pàgina nova
 
18/04/2014
NOU reglament europeu de protecció de dades
El passat 12 de març es va aprovar el nou reglament europeu de protecció de dades

Tot i que encara no s'ha publicat el text complert del Nou regalment europeu de Protecció de dades, aprovat el passat 12 de març, des d'Assertis expliquem les novetats i modificacions que comporta

llegir en una pàgina nova
 
07/04/2014
12 anys al vostre servei
Tot l'equip de professionals d'ASSERTIS seguim a la vostra disposició

12 anys assertis

llegir en una pàgina nova
 
12/03/2014
TAST- Nova formació pels equips directius (RSC + coaching)
Els sentits són els protagonistes indiscutibles d’una jornada formativa pensada específicament per a equips directius i de gestió

Basada en els principis de la RSC, la formació s’endinsa a través de l’experimentació dels sentits al voltant del món del vi i de la vinya. Veurem, olorarem, escoltarem, tocarem i tastarem el vi i tot allò que l’envolta, tot aprenent i millorant a la vegada  les nostres tècniques de lideratge i de gestió.  


És una proposta integral, transversal i social... una formació amb sentit!


coaching responsable

llegir en una pàgina nova
 
03/02/2014
NOVA TRAMITACIÓ PELS CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A partir del dia 3 de febrer, i per tal d’agilitzar la tramitació de les certificacions d’eficiència energètica, s’unifiquen tots els tràmits i s’incorpora una taxa sobre el registre de les certificacions d’eficiència energètica.

A partir d'avui es modifica la tramitació de la certificació energètica d'edificis per agilitar-la i simplificar-la. A partir d'aquest dia, s’unifiquen els procediments telemàtics de certificació energètica per a edificis nous i el d’edifics ja existents. Com a conseqüència d’aquest procés, es modifiquen els aplicatius de sol·licitud, de manera que els formularis anteriors al 3 de febrer no es podran utilitzar ni enviar a registre a partir d’aquesta data.

A més, s'aplica una taxa sobre el registre de certificacions d'eficiència energètica d'edificis. 


Per a més informació consulteu la pàgina de la Generalitatllegir en una pàgina nova
 
31/12/2013
NOVA ISO 9001:2015
Ja ha estat editat el primer borrador de la nova ISO 9001:2015, amb millores en la gestió dels sistemes i amb la nova estructura ISO

ISO_9001_2015

 

Properament ASSERTIS, SL organitzarà un seminari per explicar les novetats principals i per orientar a les empreses cap a la seva preparació.

Mentrestant us convidem a seguir les novetats de les que us anirem informant puntualment.

llegir en una pàgina nova
 
16/04/2013
ASSERTIS PRESENTA EL SEU VIDEO CORPORATIU
10 anys al vostre costat oferint serveis i formació amb valor afegit

Amb motiu de la celebració dels seus 10 anys d'història (desembre 2012) ASSERTIS, S.L. presenta el seu video corporatiu en el que es recullen les claus de l'èxit i futur d'aquesta consultoria.


VISUALITZAR VIDEO

llegir en una pàgina nova
 
02/04/2013
CONTRACTACIÓ PÚBLICA INTERNACIONAL PER A ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL
El proper 05.04.2013 de 10- 13h es celebrarà la jornada a la seu ECAS

llegir en una pàgina nova
 
05/03/2013
ASSERTIS, S.L. participa a INFARMA 2013
Com a col·laborador oficial de la FEFAC

 


INFARMA 2013- Al servei del client pel servei a la societat


llegir en una pàgina nova
 
28/02/2013
Documentació de la Jornada "Gestió Documental eficient i segura"
Visió transversal de l'eficiència, avantatges, beneficis i estalvi econòmic dels SGD

El passat dimecres 27 de febrer de 2013 es va celebrar a la seu de SGS una jornada informativa dels beneficis, avantatges i estalvi econòmic que pot comportar la bona implementació i cumpliment de les normatives referents a la gestió documental i la informació.


En el següent enllaç podreu descarregar-vos el material presentat:


GESTIÓ DOCUMENTAL EFICIENT I SEGURA. BENEFICIS, AVANTATGES I ESTALVI

llegir en una pàgina nova
 
27/02/2013
GESTIÓ DOCUMENTAL EFICIENT I SEGURA
Una estrategia integral que aporta beneficis econòmics i avantatges a les empreses

ASSERTIS, S.L. conjuntament amb SGS ha organitzat una jornada informativa sobre els avantatges que ofereix la gestió documental a les empreses. A més, es presentarà els beneficis econòmics que la implementació i certificaió de diferents normes ISO relacionades amb la gestió de la documentació i la informació poden oferir. TRIPTIC INFORMATIU      


  inscripcio gratuitallegir en una pàgina nova
 
08/02/2013
Sancions econòmiques per infracció de la LOPD
L'Agència espanyola de protecció de dades imposa una sanció per no fer servir còpia oculta en un correu.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha imposat una multa de 2.000 euros a una fundació cultural establerta a Palència per enviar un correu electrònic a uns mil destinataris sense generar còpia oculta de les adreces, el que segons l'AEPD constitueix infracció de l'article 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Més informació a diariojuridico.com

llegir en una pàgina nova
 
05/02/2013
Curs de formació gratuït per emprenedors a Rubí
Els propers dies 5 i 7 de febrer ASSERTIS, S.L. realitza un curs de la Diputació de Barcelona a l'ajuntament de Rubí

Per a més informació OFICINA DE SERVEIS A L'EMPRESA (OSE): Edifici Rubí Desenvolupament, rambleta de Joan Miró, s/n. TEL. 93.581.39.00


                                               inscripcio gratuita

Inscripcions: www.rubiempresa.net (Escola d'Emprenedoria)


logos organitzacio              logos suportllegir en una pàgina nova
 
28/01/2013
DIA EUROPEU DE LA PROTECCIÓ DE DADES
Avui se celebra per setena vegada consecutiva el Dia europeu de la Protecció de dades

Celebració promoguda per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i les autoritats de protecció de dades dels Estats membres de la Unió Europea, té per objectiu principal impulsar entre els ciutadans el coneixemt dels seus drets i responsabilitats en matèria de protecció de dades.


La celebració del Día de Protecció de Dades es remonta a 2006, any en que el Comitè de Ministres del Consell d'Europa va establir la celebració anual del Día de Protecció de Dades a Europa el dia 28 de gener, en conmemoració de l'aniversari de la signatura del Conveni 108 del Consell d'Europa per la protecció de persones  respecte al tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.


Per més informació consultar l'apartat de LOPD 15/1999, RD 1720/2007 i LSSICE 34/2002. A més, per conèixer la jornada organitzada per l'Agencia Española de Protección de Datos consultar la Noticia del Dia Europeu de la Protecció de dades


Dia europeu proteccio dades

llegir en una pàgina nova
 
23/01/2013
ASSERTIS, S.L. participa a l'AdEG 7x7
7 empreses disposen de 7 minuts per fer networking

Avui ASSERTIS, S.L. participa durant tot el matí a l'AdEg 7x7 a Vilafranca en el que participarà junt amb 6 empreses més realitzant networking actiu.

llegir en una pàgina nova
 
12/12/2012
ASSERTIS, S.L. celebra 10 anys
El dimecres 12 de desembre de 2012 ASSERTIS, S.L. celebra els seu desé aniversari

Aquest mes de desembre ASSERTIS, S.L. celebra els seus 10 anys com a consultora integral d’empreses. Han estat 10 anys oferint serveis de qualitat i excel·lència, cercant sempre la millora continua , l’aportació de valor afegit i el compromís social amb el nostre entorn.

La celebració es durà a terme el dimecres 12 de desembre de 2012 a l’auditori de la seu de PIMEC (C/ Viladomat, 174- Barcelona, 2na planta) a partir de les 18:30h. Hi ha estat convidats els seus clients. Durant l’acte es farà memòria de la trajectòria viscuda per ASSERTIS, S.L. des dels seus orígens fins als nous projectes que començarà a impulsar aquest nou any 2013 (Inspeccions Tècniques d'Edificis, community manager, entre altres), a més de comptar amb una conferència sobre "L'empresa 2.0.: noves estratègies de màrqueting i comunicació social"

Al final de l’acte es preveu l’intercanvi d’impressions  i fer networking entre amics i coneguts, tot prenent un refrigeri.

10 anys assertis

llegir en una pàgina nova
 
22/11/2012
Nou decret per regular els desfribil·ladors
Un nou decret de la Generalitat de Catalunya simplifica els requisits per instal·lar desfribil·ladors externs en centres no sanitaris
 • El nou decret simplifica els tràmits administratius i regula els programes de formació per al personal no sanitari i l’autorització de les entitats formadores

El Govern ha aprovat el decret que estableix els requisits per instal·lar desfibril·ladors externs en centres no sanitaris i per autoritzar entitats formatives per utilitzar-los. Es tracta d’aparells electrònics portàtils que diagnostiquen i tracten l'aturada cardiorespiratòria.

El nou decret (decret 151/2012desplega les bases del Reial decret 365/2009, de 20 de març, que estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari i s'adapta a la normativa europea.

Seguint el compromís de supressió d'obstacles administratius i simplificació de tràmits, per instal·lar l'aparell caldrà únicament una comunicació prèvia mitjançant declaració responsable de compliment dels requisits legals, amb inscripció d’ofici al registre corresponent. Fins ara era obligatòria una resolució d’inscripció prèvia al registre de desfibril·ladors i la presentació de la documentació acreditativa establerta pel règim anterior.

El text aprovat també regula l’organització dels programes de formació, inicial i continuada, perquè el personal no sanitari pugui usar els desfibril·ladors, així com l’autorització de les entitats formadores.

Finalment, amb l’objectiu de controlar el compliment de les disposicions, el decret crea el Registre de desfibril·ladors de centres no sanitaris, on s’han d’inscriure els aparells instal·lats arreu de Catalunya fora de l’àmbit sanitari.

llegir en una pàgina nova
 
21/11/2012
Les empreses poden ser un 26% més rentables
Combinar correctament TIC i tècniques de gestió i organització permet ser un 26% més rentable

Un recent estudi de Cap Gemini Consulting demostra que les empreses que combinen tècniques de gestió i organització adequades amb l’ús de tecnologies de la informació poden:

 • Generar més beneficis
 • Ser més rentables que els seus competidors
 • Captar més quota de mercat.

A l’estudi (que es pot consultar complet aqui) es classifiquen 4 tipus d’organitzacions

1. PRINCIPIANTS: No innovadores en gestió ni en tecnologies

2. CONSERVADORES: Innovadores en gestió però no innovadores en tecnologies

3. FASHIONERS: No innovadores en gestió però sí en tecnologies

4. EXCEL·LENTS: Innovadores en gestió i en tecnologia

llegir en una pàgina nova
 
16/11/2012
Ernest Rovira, director d'Assertis, parla a la ràdio
Ernest Rovira parla al programa "La ciutat" d'Onda Cero Vilanova (96.3 FM) a les 13hores
llegir en una pàgina nova
 
12/11/2012
Sessió informativa de "Com construir i vendre la teva marca personal"
Curs a l'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, subvencionat pel Recull de suport a l'activitat empresarial que oferei la Diputació de Barcelona

El proper 12 de novembre de 9:30- 13:30 hores ASSERTIS, S.L. impartirà, a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, una sessió formativa de "Com construir i vendre la teva marca personal".

Durant aquestes 4 hores s'explicarà quin és el concepte de marca personal, què és i per a què serveix. A més, s'exposarà de manera clara com s'ha de crear una marca personal: fase d'autoanàlisi- elements a tenir en compte i definició d'estratègia i posicionament.

Però també es treballarà el teu jo digital a través de les eines 2.0, fent especial atenció a la imatge i la reputació així com la visibilitat online i offline.

Per a més informació consulteu el següent enllaç

llegir en una pàgina nova
 
03/09/2012
www.plaautoproteccio.net LA NOVA WEB DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ
ASSERTIS, S.L. presenta una pàgina web destinada a resoldre dubtes i clarificar quin és el procés que cal seguir per obtenir un Pla d'Autoprotecció (PAU)

Arran dels dubtes i problemàtiques que els nostres clients ens plantejavem, des d'ASSERTIS, S.L. varem detectar la necessitat d'oferir un entorn web que permetés, de manera clara i senzilla, obtenir informació sobre quin era el procediment a seguir per elaborar i homologar el Pla d'Autoprotecció.

És per aixó, que els nostres tècnics han elaborat la pàgina web www.plaautoproteccio.net amb aquelles dades bàsiques que cal conèixer per desenvolupar correctament el seu Pla d'Autoprotecció i cada dia actualitzen les noticies i revisen quines són les millores que poden aportar.

Des d'ASSERTIS, S.L. us convidem a visitar la pàgina web des de la que podreu enviar-nos suggeriments, sol·licitar-nos pressupost per a les vostres instal·lacions i consultar-nos tot allò que volgueu.

Logo Plans Autoprotecció Assertis

llegir en una pàgina nova
 
11/07/2012
PREUS ECONÒMICS PELS SOCIS DE LA FEFAC EN SERVEIS DE LOPD
Els socis de la FEFAC disposen fins el 2014 de tarifes especials per complir amb la Llei Orgànica de Protecció de dades

L'any 2009 ASSERTIS i FEFAC (Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya) signaren un acord de col·laboració que ha portat, entre molts altres avantatges, a poder oferir 5 serveis en temes de LOPD pensats exclusivament per a les farmàcies i en les necessitats que aquestes tenen en temes de Protecció de dades i compliment de la legislació vigent.

Per obtenir més informació només cal que consulteu "Acord de Servei i Prestació en temes LOPD pels socis de la FEFAC" o la mateixa pàgina web de la FEFAC.          logo fefac

llegir en una pàgina nova
 
11/06/2012
NOVES NORMES DE SEGURETAT ALIMENTARIA
ASSERTIS, S.L. posa a la vostra disposició 4 nous serveis amb la intenció d'adequar la vostra seguretat alimentària a les noves IFS i BRC

Des d'ASSERTIS, S.L. es vol oferir el suport necessari per què pogueu adequar i actualitzar els vostres sistemes de gestió de seguretat alimentària a les noves normatives IFS i BRC.

És per aixó que ha dissenyat 4 serveis diferents que permetran adaptar-se a les seves necessitats:

1. Adequació del sistema de gestió de seguretat alimentaria a la nova versió de la norma d'aplicació

2. Millora del sistema de gestió de seguretat alimentària

3. Implantació de les normatives de seguretat alimantària

4. Auditoria interna del sistema de seguretat alimentaria

Per a més informació consulteu la Fitxa d'actualització de la normativa IFS i BRC

llegir en una pàgina nova
 
21/05/2012
INSPECCIONS TÈCNIQUES D'EDIFICIS (ITE)
ASSERTIS, S.L. ofereix el servei d'Inspecció Tècnica d'Edifici a través del seu equip d'experts

A través de la nostra arquitecta col·legiada oferim el servei d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) que es composa d'una visita d'inspecció i la posterior realització de l'informe final d'avaluació.

Per a més informació consulteu: https://www.assertis.es/inspeccio_tecnica_edificis.asp

Recordeu que estem a la vostra disposició al telèfon 93.415.35.30 i al mail assertis@assertis.es


llegir en una pàgina nova
 
11/05/2012
JORNADES LOPD (LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES)
Els divendres fem Jornades LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)

ASSERTIS ofereix la possibilitat de complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades per un preu assequible. Es tracta de les Jornades LOPD, jornades en les que de manera conjunta i en grups reduïts fem la presa de dades per elaborar el Document de Seguretat. Els nostres tècnics s'encarreguen d'aquesta tasca feixuga així com la posterior notificació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades dels possibles fitxers identificats.

Per tan sols 250€ podeu conèixer els requeriments legals que us afecten, així com adequar la vostra entitat al compliment de l'esmentada Llei. Aquest esdeveniment té lloc a les nostres oficines de l'Avinguda Príncep d'Astúries, 63-65 de Barcelona i es porta a terme en dues sessions amb dos grups de matí, tots els divendres. Per a millor informació, si us plau contacteu-nos a les nostres oficines.

D'altra banda comunicar a totes aquelles persones interessades que aquesta és una activitat de consultoria i que per tant no és possible la seva bonificació per part de la Fundació Tripartita.

Segueix l'enllaç per Inscriure't

llegir en una pàgina nova
 
19/03/2012
PRESENTACIONS DE LA JORNADA ISO 30300
Ja estan disponibles les presentacions de la Jornada d'ISO 30300 al PTV

En el següent enllaç ( cliqueu aqui) podreu accedir a les presentacions que es van realitzar el passat dimarts 13 de març al Parc Tecnològic del Vallès, durant la Jornada "El sistema de Gestió Documental eficient. Noves normes ISO 30300".

llegir en una pàgina nova
 
14/03/2012
ÈXIT EN LA JORNADA D'ISO 30300 (PTV)
Gran assitència a la Jornada

El passat dimarts 13 de març es va celebrar a les instal·lacions del Parc Tecnològic del Vallès (PTV) una jornada organitzada per ASSERTIS, S.L. centrada en exposar els beneficis i claus d'implementació d'un bon Sistema de Gestió Documental (SGD) a les organitzacions.

La convocatòria va ser tot un èxit i les valoracions de tots els assitents molt positives. A més, es va poder comptar amb la presència de la Carlota Bustelo, cap de la delegació espanyola en el Subcomité ISO Archive/records managements (TC46/SC11) i coordinadora del Grup de treball que ha desenvolupat la nova sèrie de normes ISO 30300.

Va ser a través de la seva experiència professional i participació activa en la redacció de les Normes ISO de gestió de documents que es va poder oferir als assitents una visió de primera mà de les noves normes i es van respondre tots els dubtes que es van anar realitzant.

A més, la jornada incluïa una segona part centrada més en les eines informàtiques de gestió per a documents, ponència realitzada per l'Ernest Rovira (director d'ASSERTIS, S.L.).

En breu es podran descarregar en pdf les dues presentacions que tant la Carlota Bustelo com l'Ernest Rovira van oferir.
 

 

llegir en una pàgina nova
 
13/03/2012
JORNADA GRATUÏTA ISO 30300
Jornada gratuïta "El Sistema de Gestió Documental eficient. Noves normes ISO 30300", al PTV

ASSERTIS, S.L. amb la col·laboració de la Carlota Bustelo ha organitzat una jornada gratuïta al Parc Tecnològic del Vallès (PTV) el dimarts 13 de març de 2012 en la que s'exposarà els beneficis que comporta la bona implementació de les noves normes ISO 30300 i ISO 30301, de sistemes de gestió pels documents.

L'assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través de la pàgina web http://www.clipmedia.net/galera/PTV/Dilluns/2012/011812_iso/index.htm

llegir en una pàgina nova
 
01/02/2012
RECULL D'ACTIVITATS DE SUPORT A L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
ASSERTIS, S.L. participa en la nova edició del Recull d'activitats publicada per la Diputació de Barcelona

ASSERTIS, S.L. participa per primera vegada en la nova edició del Recull d'Activitats de Suport a l'Activitat Empresarial que cada any edita la Diputació de Barcelona. Aquesta publicació incorpora 4 àmbits d'actuació- suport al teixit empresarial de les diferents localitats de la provincia de Barcelona,  a través dels seus municipis.

Són activitats formatives a escollir per part dels diferents municipis en base a les seves necessitats i expectatives, que compten econòmicament amb el recolzament de la Diputació de Barcelona.

ASSERTIS, S.L. participa en aquesta edició en 8 dels apartats en que es divideixen els diferents àmbits i amb 10 activitats formatives de alta novetat i valor afegit.

llegir en una pàgina nova
 
16/01/2012
RENOVACIÓ DEL WEB
Renovem el web d'ASSERTIS per celebrar el nostre 10è aniversari

10è aniversariEn motiu de la celebració dels 10 anys de la nostra entitat s'ha volgut donar una nova imatge al web, incloent-hi els nous serveis que oferim com Assertis-CS o la Gestió documental. A més, cal destacar la nova àrea de formació que permet descobrir un gran ventall de cursos que volen donar respostes a les vostres inquietuds, a més d'una zona privada pels nostres clients en la que podràn treballar de forma segura.

Amb aquesta novetat volem donar inici a les moltes activitats i celebracions que s'han preparat per aquest any tant especial.

llegir en una pàgina nova
 
24/11/2011
RENOVACIÓ CERTIFICAT ISO 9001:2008
ASSERTIS, S.L. renova la certificació del seu Sistema de Gestió de Qualitat segons ISO 9001:2008

ASSERTIS, SL ha superat l'auditoria de recertificació del seu Sistema de Qualitat, per part de l'entitat Bureau Veritas, que ens va auditar el passat dia 11 de novembre de 2011.

Amb aquesta auditoria, assolim la recertificació ISO 9001:2008 es a dir, amb la darrera versió de la norma, per a totes les nostres línies de servei als clients.

La fidelitat dels nostres clients i el saber que els podem aportar un interessant valor afegit, es el que ens encoratja a seguir mantenint i millorant la nostra dinàmica de funcionament i fer els nostres circuits el més eficients possibles.

Gràcies a tots per la renovació de la seva confiança.

llegir en una pàgina nova
 
25/10/2011
Bonificacions Fundació Tripartita
ASSERTIS, com entitat d'agrupació, pot tramitar les bonificacions de la Fundació Tripartita dels seus clients o de qualsevol organització interessada.

ASSERTIS ja disposa d'un nou servei a oferir als seus clients. Els nostres tècnics acreditats poden gestionar les seves tasques administratives a l'hora d'obtenir bonificacions en les seves aportacions a la Seguretat Social. Amb aquest servei vostè podrà conèixer l'estat i la quantia del crèdit assignat a la seva organització, notificar la creació de grups o inici d'accions formatives i tramitar les bonificacions a les que té dret.

ASSERTIS li facilitara els tràmits amb la Fundación Tripartita per a que no li suposi cap tasca afegida al seu dia a dia.

No deixi passar l'oportunitat de millorar la qualitat productiva dels seus treballadors a l'hora que reduix costos!

llegir en una pàgina nova
 
11/01/2011
Decret 82/2010
ASSERTIS, S.L. acredita els seus tècnics per a elaborar Plans d'Autoprotecció segons Decret 82/2010

ASSERTIS, S.L. ja disposa de tècnics acreditats per l''Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Departament d''''Interior) per a l''''elaboració de Plans d''Autoprotecció (PAU), segons Decret 82/2010. ASSERTIS, S.L. vol posar a disposició dels seus clients i de tots aquells que considerin que les seves instal·lacions o activitats puguin estar afectaddes per l''''esmentat Decret, el servei d''''elaboració i homologació PAU. Com sempre, posem tota la nostra professionalitat al servei del client i oferim un acompanyament complert fins a l''''homologació, així com la possibilitat d''''incloure la planificació i execució de simulacres. Si creu que pot estar afectat per aquest Decret, o simplement necssita assessorament al respecte, contacti''''ns i provarem de resoldre els seus dubtes.

llegir en una pàgina nova
 
11/01/2011
Desfibril·ladors Samaritan
ASSERTIS, S.L. comercialitza la venda, instal·lació i manteniment dels desfibril·ladors marca HeartSine.

ASSERTIS, S.L. distribuïdor de DEA''s Samaritan PAD300 i PAD500.

ASSERTIS, S.L. comercialitza la venda, instal · lació i manteniment dels desfibril · ladors marca HeartSine. Més concretament, els models Samaritan 300 i 500, aquest últim amb ajuda visual per a la reanimació cardiopulmonar. En el cas d''aquest producte concret i per les seves característiques especials (registre, formació i acreditació del personal usuari), ASSERTIS posa a disposició dels seus clients tant el DEA, com un servei de manteniment i formació del personal responsable, encarregant també de tots els tràmits de gestió de registres i acreditacions. Si creu que el disposar d''aquest valor afegit en les seves instal · lacions li pot ajudar a millorar la seva idea de negoci, o troba que la seva organització es troba classificada en la relació d''activitats que segons el RD 82/2010 han de disposar d''aquest servei en les seves instal · lacions , no dubti en contactar-i un dels nostres tècnics l''assessorarà personalment.

Desfibril·lador semiautomàtic Sam300p

llegir en una pàgina nova
 
11/01/2011
Acord de tarifes especials per a socis de l'Associació de Professionals Experts Immobiliaris
ASSERTIS, S.L. ha signat un acord de col•laboració amb l'Associació de Professionals Experts Immobiliaris (APEI) en matèria de Llei Orgànica de Protecció de Dades. Aquest acord pretén beneficiar als socis de l'APEI d'àmbit estatal.

ASSERTIS ha signat un acord de col·laboració amb l''Asociación de Profesionales Expertos Inmobiliarios (APEI) en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Segons aquest Acord, tots els associats de l''APEI podran gaudir de tarifes reduides en els seus projectes d''Adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, segons RD 1720/2007. Els associats també podran accedir a projectes de manteniment en aquest àmbit. Si és vostè soci i està interessat, contacti amb els nostres serveis d''atenció al client i li ampliaran informació al respecte.

llegir en una pàgina nova
 
04/12/2010
UNE-EN-16001
ASSERTIS, S.L. dona suport a les empreses en la implantació i recolzament de Sistemes de Gestió Energética

Recentment, ha sortit editada la norma UNE-EN 16001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica, quina principal raó es la de optimitzar els processos i els sistemes de les organitacions per a reduir els costos derivats d''una sistemàtica gestió energètica.

Es independent d''altres normatives, pero fortament integrable amb altres ja existents. Fonamentalment la ISO 14001.

Les dinàmiques de Millora continua, gestió per processos, PDCA, satisfacció de parts interessades i sostenibilitat com objectiu, son plenament vigents i explícites a la norma UNE-EN 16001.

ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER OFERIR-VOS EL MILLOR SERVEI PER A LA VOSTRA ORGANITZACIÓ !!.

GESTIÓ = MILLORA = ESTALVI

llegir en una pàgina nova
 
31/01/2010
ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB FEFAC (Federació de Farmàcies de Catalunya)
ASSERTIS, S.L. signa un Acord de col·laboració en matèria de LOPD (Llei 15/1999 de Protecció de dades) amb la FEFAC

Des del darrer trimestre del 2009, la FEFAC (Federació de Farmàcies de Catalunya), ens ha fet confiança per a que puguem aportar valor afegit als seus associats, en matèria de Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999).

La FEFAC i ASSERTIS, S.L. hen signat un Acord de col·laboració, que contempla unes TARIFES PREFERENTS pels associats de qualsevol de les quatre Associacions provincials que conformen la FEFAC.

Dins els serveis oferts, podem destacar, entre d''''altres:

 • ADEQUACIÓ dels sistemes de seguretat de dades personals al RD 1720/2007 (registres, Document de seguretat, ...)
 • AUDITORIES DE COMPLIMENT LEGAL reglamentàries i obligatòries cada dos anys per a Fitxers de nivell MIG O ALT
 • MANTENIMENTS del sistema de seguretat de les dades

Des de ASSERTIS, S.L. restem a la total disposició de tots els associats de la FEFAC per a oferir-los aquests i tots els altres serveis de la nostra organització. 

llegir en una pàgina nova
Assertis, S.L. - Avd. Príncep d'Astúries 63 - 65, 5è 2a 08012 Barcelona Tel. 934 153 530 - Fax 934 155 671 - NIF B-63041644 Avís Legal | Política de privacitat | Intranet
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35142, Foli 99, Full B-257.388. Disseny i creació amc